Ruby på skinner - Sådan installeres RedCloth på Windows?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemNår jeg kører gem install RedCloth (på Windows XP) fik jeg:


Fetching: RedCloth-4.2.8.gem (100\%)
Temporarily enhancing PATH to include DevKit...
Building native extensions.  This could take a while...
Successfully installed RedCloth-4.2.8
1 gem installed
Installing ri documentation for RedCloth-4.2.8...
Installing RDoc documentation for RedCloth-4.2.8...
ERROR:  While generating documentation for RedCloth-4.2.8
... MESSAGE:   error generating index.html: Error while evaluating D:/Programs/R
uby/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/rdoc-3.9/lib/rdoc/generator/template/darkfish/index
.rhtml: undefined method `[]' for nil:NilClass (RDoc::Error)
... RDOC args: --op D:/Programs/Ruby/lib/ruby/gems/1.9.1/doc/RedCloth-4.2.8/rdoc
 --charset=UTF-8 --line-numbers --title RedCloth --main README.rdoc lib lib/case
\_sensitive\_require ext README.rdoc COPYING CHANGELOG --title RedCloth-4.2.8 Docu
mentation --quiet


Hvorfor får jeg denne fejl?


Så tilføjede jeg require 'RedCloth' til config/environment.rb og forsøgte at køre rails s, men desværre fik jeg:


D:/Programs/Ruby/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/RedCloth-4.2.8/lib/redcloth.rb:12:in `
require': no such file to load -- 1.9/redcloth\_scan (LoadError)
Couldn't load 1.9/redcloth\_scan
The $LOAD\_PATH was: ...


Hvad gør jeg forkert?


Jeg bruger Rails 3.0.1, Ruby 1.9.2.


bundle show RedCloth

=> D:/Programs/Ruby/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/RedCloth-4.2.8

Bedste reference


Her er min løsning på din anden fejl, 'Couldn' t load 1.9/redcloth\_scan ', der ligner en fejl af RedCloth på Windows. Efter gem install RedCloth --no-rdoc løber jeg


cd c:Ruby192lib
ubygems1.9.1gemsRedCloth-4.2.8lib
mkdir 1.9
copy redcloth\_scan.so 1.9


Du bør erstatte denne mappe med din sti, selvfølgelig, 'D: \ Programmer \ Ruby \ lib \ ruby ​​\ gems \ 1.9.1 \ gems \ RedCloth-4.2.8 \ lib'.

Andre referencer 1


Sørg for at navngive mappen i henhold til fejlmeddelelsen. F.eks. for Ruby 2.1 og


LoadError: cannot load such file -- 2.1/redcloth\_scan


Man skal oprette mappen '2.1' i 'lib' -mappen og kopiere redcloth\_scan.so til den