.net - Hjælp til at fastsætte fejl i C # 'Et ref eller ud argument skal være en overdragelig'

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHer er en blok kode jeg har fejl med:


  public static bool Flash(Form form)
  {
    return (Win2000OrLater && FlashWindowEx(ref Create\_FLASHWINFO(form.Handle, 15, uint.MaxValue, 0))); //A ref or out argument must be an assignable variable

  }

  public static bool Flash(Form form, uint count)
  {
    return (Win2000OrLater && FlashWindowEx(ref Create\_FLASHWINFO(form.Handle, 3, count, 0))); //A ref or out argument must be an assignable variable
  }
  private static extern bool FlashWindowEx(ref FLASHWINFO pwfi);
  public static bool Start(Form form)
  {
    return (Win2000OrLater && FlashWindowEx(ref Create\_FLASHWINFO(form.Handle, 3, uint.MaxValue, 0))); //A ref or out argument must be an assignable variable
  }

  public static bool Stop(Form form)
  {
    return (Win2000OrLater && FlashWindowEx(ref Create\_FLASHWINFO(form.Handle, 0, uint.MaxValue, 0))); //A ref or out argument must be an assignable variable
  }

  private static bool Win2000OrLater
  {
    get
    {
      return (Environment.OSVersion.Version.Major >= 5);
    }
  }


Fejlmeddelelsen er:  Et ref-out-out-argument skal være en overdragelig


Bedste reference


Hvad angår dine første fejl, skal du introducere FlashWindow som en variabel som f.eks


Dette:


public static bool Flash(Form form)
{
  return (Win2000OrLater && FlashWindowEx(ref Create\_FLASHWINFO(form.Handle, 15, uint.MaxValue, 0))); //A ref or out argument must be an assignable variable
}


bliver til:


public static bool Flash(Form form)
{
  if (Win2000OrLater)
  {
    FLASHWINFO fi = Create\_FLASHWINFO(form.Handle, 15, uint.MaxValue, 0);
    return (FlashWindowEx(ref fi));
  }
  return false;
}

Andre referencer 1


Du har brug for en tildelbar variabel for en ref eller out param.


FLASHWINFO fwi = Create\_FLASHWINFO(form.Handle, 15, uint.MaxValue, 0);
FlashWindowEx(ref fwi);