rubin på skinner - Windows + RoR: Gem installationer, kør rake gems: installer, kan ikke finde perle

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

Problem$> gem install multi\_json
<Lots of invalid gemspec warnings>
Successfully installed multi\_json-1.0.3
.
.
.
$> bundle exec rake gems:install
<Lots of invalid gemspec warnings>
  ERROR: Error installing searchlogic:
      activesupport requires multi\_json (~> 1.0)


Brug af Windows XP
Ruby 1.8.7
Rails 2.3.8
Perle 1.8.10


GemFile:


# app
#gem "mysql", "2.7"
gem "sqlite3"
gem "lockfile"
gem "ssl\_requirement", "0.1.0"
gem "attr\_encrypted", "1.1.2"
# gem "searchlogic", "2.4.28", :require => nil
gem "will\_paginate", "2.3.14", :require => nil
gem "paperclip"


gem "garb", "0.7.6"
gem "delayed\_job", "2.0.3"
gem "httparty", "0.5.2"


gem "pony", "1.1"
gem "friendly\_id", "3.0.6"
gem "stringex", "1.1.0"
gem "i18n", "0.4.2"

gem "sms\_fu", "1.1.1"

# gems needed for windows
gem "spruz", "0.2.13", :git => "git://github.com/flori/spruz.git"
gem "json\_pure", "~> 1.5.4"


i environment.rb


 require "bundler/setup"
 Bundler.require(:default)
 require "will\_paginate"
 config.gem "searchlogic", :version => "2.4.28" 


Jeg har allerede kørt bundleinstallation. Det siger min bundle er komplet! ... men det ligger ... så hårdt.

Bedste reference


prøv at installere ædelstene med


bundle install


i stedet for


bundle exec rake gems:install