Leder efter windows makro type software

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg leder efter noget, der giver mig mulighed for at udføre enkel batch-type automation i Win XP-operativsystemet.


Jeg skal f.eks. Forpende navnet på hver mappe, en fil er indlejret i det s filnavn.


Så før: blah \ yep \ dave \ robert.txt
efter: blah \ yep \ dave \ blah\_yep\_dave\_robert.txt


Jeg vil også gerne ændre alle filerne til skrivebeskyttet tilstand.


Jeg plejede at have et værktøj, der gjorde dette, men jeg glemte navnet.

Bedste reference


Dette kan gøres med en batchfil:


@echo off
setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
set PathSegmentToIgnore=\%~dp0
for /r \%\%F in (*) do (
 if not exist \%\%FNUL if not "\%\%~F"=="\%~dpnx0" (
  rem ignore folders
  set "FilePath=\%\%~dpF"
  set "FilePath=!FilePath:\%PathSegmentToIgnore\%=!"
  set "FilePath=!FilePath!\%\%~nxF"
  set "FilePath=!FilePath:=\_!"
  echo Renaming "\%\%~nxF" to "!FilePath!"
  move "\%\%~F" "\%\%~dpF!FilePath!" >nul 2>&1
 )
)

Andre referencer 1


Brug VBScript eller PowerShell. Begge er gode muligheder for scripting.