lokalisering - Meddelelse om vinduemeddelelse - sprog og lokalitet

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg vil gerne finde ud af, hvilken vindebesked der sendes, når vi ændrer lokalindstillingerne, dato og sprog i særdeleshed.


Jeg ved, hvornår vinduet tema ændres, modtager vi WM\_THEMECHANGED.

Bedste reference


WM\_SETTINGSCHANGE for lokalindstillinger og WM\_TIMECHANGE for tidsændringer. [1] [2]


Du får WM\_INPUTLANGCHANGEREQUEST, før sproget ændres (og du kan vælge, om du vil acceptere eller afvise ændringen) og derefter WM\_INPUTLANGCHANGE, efter at sproget er blevet ændret (hvis du sender WM\_INPUTLANGCHANGEREQUEST til DefWindowProc). [3] [4]

Andre referencer 1


WM\_TIMECHANGE sendes, når systemtiden er ændret. [5]


WM\_SETTINGCHANGE er også sendt efter ændring af nogle ændringer. Men det er gjort på en frivillig base af appen, der ændrer indstillingen. Man kan antage, at standard-appletter i kontrolpanelet er fair spillere. [6]