.net - Sådan fjernes eksponentielle værdier i Excel, når du eksporterer data fra et gridview? c #

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg vil undgå de eksponentielle værdier i Excel-ark.


Jeg eksporterer dataene fra en Data Grid View til Excel. I Data Grid View vises værdierne i decimalformatet. Men efter at have eksporteret data til Excel-ark, vises værdierne i Excel-arket i eksponentielt format.


Kode for at få værdier fra Data Gitter:


 for (i = 0; i <= dataGridView1.RowCount - 1; i++)
        {
          for (j = 0; j <= dataGridView1.ColumnCount - 1; j++)
          {
            DataGridViewCell cell = dataGridView1[j, i];
            ws.Cells[i + 8, j + 1] = cell.Value;
          }
          range = ws.get\_Range("A" + (i + 8).ToString(), "L" + (i + 8).ToString());
          range.EntireColumn.AutoFit();
          range.HorizontalAlignment = Excel.XlHAlign.xlHAlignLeft;
        }


Hjælp mig..............
Tak på forhånd.

Bedste reference


Du skal konvertere celleværdien til double/decimal typen og derefter bruge ToString("N2") eller ToString("C2") metoden til at konvertere tilbage til strengtype.