windows - Fejl under udførelse af java kode i batch script

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHer er mit batch script til at udføre en java kode-


@echo off
@setlocal

set JARS=log4j.jar;commons-logging-1.0.4.jar
set abc="JAVA\_HOMEinjava" -cp \%JARS\%; "C:Documents and settingsAdministratorDesktopTemp" Test

echo \%abc\%

\%abc\%


Og jeg får denne fejl-


The system cannot find the path specified.


Jeg har kopieret den kompilerede klassefil på samme sted. Men for at være på en sikrere side har jeg givet vej til klassefilen ovenfor. Går jeg galt et sted?

Bedste reference


Undskyld, har ikke meget tid, men vil du ikke have JAVA\_HOME?


for det ville du bruge\% som:


set x="\%JAVA\_HOME\%injava"

Andre referencer 1


@echo off
@setlocal

set command="\%JAVA\_HOME\%injava" -cp log4j.jar;commons-logging-1.0.4.jar;"C:Documents and settingsAdministratorDesktopTemp" Test

echo \%command\%

\%command\%  1. cmd er et reserveret ord, du kan ikke bruge det som en variabel som
    det!

  2. Systemvariabler skal være \% 'd, der skal erstattes.

  3. Brug dobbelt citater til stier, der indeholder mellemrum.

  4. Du kan ikke give vej til en klasse for at køre en klasse. Du skal bare
    Giv klassenavnet.


Andre referencer 2


Dette fungerede for mig


@echo off   
set JAVA\_HOME="C:Program Filesjavajre6"
set JARS=".;C:Program Filesliblog4j.jar;C:Program Fileslibcommons-logging-1.1.1.jar;"
set runJava=\%JAVA\_HOME\%injava -cp \%JARS\% Test
\%runJava\%

Andre referencer 3


Til at begynde med har du brug for:


set cmd="\%JAVA\_HOME\%injava" -cp "log4j.jar;commons-logging-1.0.4.jar;C:Documents and settingsAdministratorDesktopTemp" Test


opdatering:


viste hvordan klassenavnet 'Test' skulle indarbejdes.

Andre referencer 4


Dette er en sammenlægning af ovenstående svar. Alle er korrekte er del.


@echo off

set runJava="\%JAVA\_HOME\%injava" -cp log4j.jar;commons-logging-1.0.4.jar "C:Documents and settingsAdministratorDesktopTempTest.class"

echo \%runJava\%

\%runJava\%