windows - hosting git repository, kan ikke klone: ​​ssh error: dårligt filnummer

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg fulgte denne vejledning: http://www.jeremyskinner.co.uk/2010/07/31/hosting-a-git-server-under-apache-on-windows/
at være vært for et git repository på en windows server


trin:
installer git & opret et testopbevaringssted
installer Apache (jeg bruger mudserver og det blev installeret før git)
rediger httpd.conf, tilføj:


<Directory />
  Allow from all
</Directory>
SetEnv GIT\_PROJECT\_ROOT C:/wamp/www/repositories
SetEnv GIT\_HTTP\_EXPORT\_ALL
ScriptAliasMatch 
    "(?x)^/(.*/(HEAD | 
            info/refs | 
            objects/(info/[^/]+ | 
                 [0-9a-f]{2}/[0-9a-f]{38} | 
                 pack/pack-[0-9a-f]{40}.(pack|idx)) | 
            git-(upload|receive)-pack))$" 
            "C:/Program Files/Git/libexec/git-core/git-http-backend.exe/$1"


Jeg ved, at dette er temmelig usikkert, men jeg prøver bare at få det grundlæggende at fungere først
så jeg genstarter apache
og så forsøger jeg at klone depotet fra en stationær computer med kommandoen:


git clone xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx/repositories/Test.git


og udgangen er:


Cloning into Test...
ssh: connect to host smarttelecom.no-ip.org port 22: Bad file number
fatal: The remote end hung up unexpectedly


hvad har jeg gjort forkert?

Bedste reference


Du skal bruge HTTP-portokollen. Som standard bruger git ssh, som du ikke vil. Prøv at prefix url med http://