windows - runtime fejl i tråd i c ++

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemFår runtime fejl i tråd, fejl er 'Uhåndteret undtagelse ved 0x0043e98e i clientCheck.exe: 0xC0000005: Adgang til overtrædelseslæsningssted 0x025042c4'.


 //create thread in cpp file 
    CreateThread(NULL,0,stayConnectedAtClient,this,0,NULL);
    //thread definition in header file 
    static unsigned long \_\_stdcall stayConnectedAtClient(void *i\_socketTransPortClient){
          ((SocketTransportClient*)i\_socketTransPortClient)->stayConnectedThread();
             return 0;
        }

    //thread function defination in cpp file
    void RMLThinTransport::SocketTransportClient::stayConnectedThread()
    {
      Sleep(20000);
      OutputDebugStringW(L"this is stayconnected thread");
      while(m\_tryToConnect) // get error here, not getting value of m\_tryToConnect it is Boolean and declared in class. 
      {
        if(!m\_isConnected) // m\_isConnected value is also not updated even if it is changed by other function
        {
          break;
        }
        /* sleep for period of time given in configuration file */
        Sleep(m\_stayConnected);
        if(!m\_allreadyConnected)
        {
          bool isConnect=Connect();
          if(isConnect)
          {
            m\_allreadyConnected=true;
          }
          OutputDebugStringW(L"isConnect false");
        }
      }
    }


alle værdier opdateres i metodeafbrydelse.


bool RMLThinTransport::SocketTransportClient::disconnect()
{
  m\_isConnected=false;
  m\_tryToConnect=false;
  notifyUserConnected(m\_isConnected); 
  if(m\_socketClient!=INVALID\_SOCKET)
  {
    shutdown(m\_socketClient,SD\_BOTH);
    closesocket(m\_socketClient);
    m\_socketClient=INVALID\_SOCKET;
  }
  Sleep(3000);
  return false;
}


bool RMLThinTransport::SocketTransportClient::Connect()
{
  try
  {
    m\_socketClient = socket(PF\_INET,SOCK\_STREAM,IPPROTO\_TCP);
    if(m\_socketClient==INVALID\_SOCKET){
      int lastError;
      lastError=WSAGetLastError();
      SocketExceptions exceptionInOpenSocket;
      exceptionInOpenSocket.detectErrorOpenSocket(&lastError);
      throw exceptionInOpenSocket;
    }
  }
  catch(SocketExceptions& i\_exceptionInOpenSocket)
  {
    throw i\_exceptionInOpenSocket;
    return false;
  }

  memset(&m\_SocketAddressIn,0,sizeof(m\_SocketAddressIn));
  m\_SocketAddressIn.sin\_family=AF\_INET;
  m\_SocketAddressIn.sin\_addr.s\_addr=inet\_addr(m\_ccIPAddress);
  m\_SocketAddressIn.sin\_port=htons(m\_portNumber);
  try
  {
    if(SOCKET\_ERROR==connect(m\_socketClient,(SOCKADDR *)&m\_SocketAddressIn,sizeof(m\_SocketAddressIn)))
    {
      m\_allreadyConnected=false;
      int lastErrorCode=WSAGetLastError();
      SocketExceptions exceptionInConnection;
      exceptionInConnection.detectErrorConnect(&lastErrorCode);
      throw exceptionInConnection;

    }
    else
    {
      setConnected(true);
      m\_allreadyConnected=true;
      if(m\_evesdropString!=""){
        char* charbuf=new char[m\_evesdropString.size()+1];
        std::copy(m\_evesdropString.begin(),m\_evesdropString.end(),charbuf);
        charbuf[m\_evesdropString.size()]='';
        int iResult=send(m\_socketClient,charbuf,strlen(charbuf),0);
        memset(charbuf,0x00,sizeof(charbuf));
      }
      CreateThread(NULL,0,receiveClientData,this,0,NULL);
      return true;
    }
  }
  catch(SocketExceptions& i\_exceptionInConnection)
  {
    shutdown(m\_socketClient,SD\_BOTH);
    closesocket(m\_socketClient);
    m\_socketClient=INVALID\_SOCKET;
    this->exceptionOccurred(EST\_EXCEPTIONINCONNECT);
    return false;
  }
  return true;
}


så vær venlig at nogen kan fortælle mig, hvad der er problemet.?

Bedste reference


Det er ikke en god ide at bruge CreateThread() direkte fra C ++-koden. Du bør hellere bruge \_beginthreadex() til at initialisere C ++ runtime miljø for dig tråd (TLS variabler og andre ting).