java - Kunne ikke bruge quaqua-udseende

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har downloadet quaqua 8-pakken. Jeg pakede den ud og lagde filen quaqua.jar i mit projekts arbejdsbibliotek.


Indtast billedbeskrivelse her


Derefter søgte jeg i Quaquas look og følelse i hovedmetoden. Men jeg får en fejl med at sige ch.randelshofer.quaqua package doesn't exist. Hvorfor er det sådan?


Indtast billedbeskrivelse her


Skal jeg gøre noget andet?


Også opført i kompilationsbiblioteket:


Indtast billedbeskrivelse her


Den IDE, jeg bruger, er NetBeans, og operativsystemet er Windows.

Bedste reference


Output fra Netbeans/Win OS/samme import til biblioteker; Quaqua venstre, Mac OS X rigtigt.


Indtast billedbeskrivelse her     Indtast billedbeskrivelse her 1. Listepostfra kode


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo;
import javax.swing.event.*;

public class JListDisabledItemDemo implements ItemListener, Runnable {

  private JFrame f = new JFrame("Colors");
  private static final String ITEMS[] = {" black ", " blue ", " green ",
    " orange ", " purple ", " red ", " white ", " yellow "};
  private JList jList;
  private JCheckBox[] checkBoxes;
  private boolean[] enabledFlags;

  @Override
  public void run() {
    JPanel pnlEnablers = new JPanel(new GridLayout(0, 1));
    pnlEnablers.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Enabled Items"));
    checkBoxes = new JCheckBox[ITEMS.length];
    enabledFlags = new boolean[ITEMS.length];
    for (int i = 0; i < ITEMS.length; i++) {
      checkBoxes[i] = new JCheckBox(ITEMS[i]);
      checkBoxes[i].setSelected(true);
      checkBoxes[i].addItemListener(this);
      enabledFlags[i] = true;
      pnlEnablers.add(checkBoxes[i]);
    }
    jList = new JList(ITEMS);
    jList.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE\_SELECTION);
    jList.setSelectionModel(new DisabledItemSelectionModel());
    jList.setCellRenderer(new DisabledItemListCellRenderer());
    jList.addListSelectionListener(new ListSelectionListener() {

      @Override
      public void valueChanged(ListSelectionEvent e) {
        if (!e.getValueIsAdjusting()) {
          System.out.println("selection");
        }
      }
    });
    JScrollPane scroll = new JScrollPane(jList);
    scroll.setHorizontalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.HORIZONTAL\_SCROLLBAR\_NEVER);
    scroll.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL\_SCROLLBAR\_ALWAYS);

    Container contentPane = f.getContentPane();
    contentPane.setLayout(new GridLayout(1, 2));
    contentPane.add(pnlEnablers);
    contentPane.add(scroll);
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT\_ON\_CLOSE);
    f.setLocation(240, 280);
    UIManager.put("List.background", Color.lightGray);
    UIManager.put("List.selectionBackground", Color.orange);
    UIManager.put("List.selectionForeground", Color.blue);
    UIManager.put("Label.disabledForeground", Color.magenta);
    SwingUtilities.updateComponentTreeUI(f);
    f.pack();
    javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        f.setVisible(true);
      }
    });
  }

  @Override
  public void itemStateChanged(ItemEvent event) {
    JCheckBox checkBox = (JCheckBox) event.getSource();
    int index = -1;
    for (int i = 0; i < ITEMS.length; i++) {
      if (ITEMS[i].equals(checkBox.getText())) {
        index = i;
        break;
      }
    }
    if (index != -1) {
      enabledFlags[index] = checkBox.isSelected();
      jList.repaint();
    }
  }

  public static void main(String args[]) {
    System.setProperty("Quaqua.tabLayoutPolicy", "wrap");
    try {
      UIManager.setLookAndFeel(ch.randelshofer.quaqua.QuaquaManager.getLookAndFeel());
    } catch (Exception e) {
    }

    /*try {
      for (LookAndFeelInfo info : UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        System.out.println(info.getName());
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (UnsupportedLookAndFeelException e) {
      // handle exception
    } catch (ClassNotFoundException e) {
      // handle exception
    } catch (InstantiationException e) {
      // handle exception
    } catch (IllegalAccessException e) {
      // handle exception
    }*/
    SwingUtilities.invokeLater(new JListDisabledItemDemo());
  }

  private class DisabledItemListCellRenderer extends DefaultListCellRenderer {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Override
    public Component getListCellRendererComponent(JList list, Object value, int index, boolean isSelected, boolean cellHasFocus) {
      Component comp = super.getListCellRendererComponent(list, value, index, false, false);
      JComponent jc = (JComponent) comp;
      if (enabledFlags[index]) {
        if (isSelected & cellHasFocus) {
          comp.setForeground(Color.black);
          comp.setBackground(Color.red);
        } else {
          comp.setBackground(Color.white);
          comp.setForeground(Color.black);
        }
        if (!isSelected) {
          if ((value.toString()).trim().equals("yellow")) {
            comp.setForeground(Color.blue);
            comp.setBackground(Color.yellow);
          } else if ((value.toString()).trim().equals("black")) {
            comp.setForeground(Color.red);
            comp.setBackground(Color.black);
          }else if ((value.toString()).trim().equals("orange")) {
            comp.setForeground(Color.blue);
            comp.setBackground(Color.orange);
          }
        }
        return comp;
      }
      comp.setEnabled(false);
      return comp;
    }
  }

  private class DisabledItemSelectionModel extends DefaultListSelectionModel {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    @Override
    public void setSelectionInterval(int index0, int index1) {
      if (enabledFlags[index0]) {
        super.setSelectionInterval(index0, index0);
      } else {
        /*The previously selected index is before this one,
         * so walk forward to find the next selectable item.*/
        if (getAnchorSelectionIndex() < index0) {
          for (int i = index0; i < enabledFlags.length; i++) {
            if (enabledFlags[i]) {
              super.setSelectionInterval(i, i);
              return;
            }
          }
        } /*
         * Otherwise, walk backward to find the next selectable item.
         */ else {
          for (int i = index0; i >= 0; i--) {
            if (enabledFlags[i]) {
              super.setSelectionInterval(i, i);
              return;
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}


Meddelelse fra Quaqua Look and Feel officiel side:


Supported Platforms

The Quaqua Look and Feel supports Apple's J2SE 1.4, J2SE 5 and J2SE 6 
and SoyLatte J2SE 6 on Mac OS X 10.4 and 10.5.

Altough Quaqua works with J2SE 6, it provides limited support for features 
which go beyond J2SE 5.

The Quaqua native libraries support PowerPC and Intel Macs with 32-bits
or 64-bit processors. Quaqua will work without these native libraries, 
but user experience degrades.

Due to copyright restrictions and technical constraints, Quaqua can be 
run on non-Mac OS X systems for development purposes only.
FAQ
Can I use Quaqua on other platforms than Mac OS X?

No, you can't, except for development purposes.
This is because the Aqua user interface can only be licensed from Apple 
for use on Mac OS X.

Even if Apple would license it for use on other platforms, you wouldn't 
want to do it if you care about your users.
Aqua does not just look different than other user interfaces, it feels 
different as well. For example, when compared with the Windows UX 
interface, differences can be found in the set of keyboard accelerators, 
the focus behavior, the selection behavior, the modality of dialogs and 
in the use of transition and animation effects.


På grund af denne licens foreslår jeg at bruge en anden (dagens og mere pænere) Custom Look and Feel

Andre referencer 1


Fra den røde højde under 'ch' tilføjer IDE'en til din kode. Jeg gætter på, at du ikke har tilføjet, at jar-filen er korrekt til klassepaden. Tag en loog på din IDEs dokumentation (er det Netbeans du bruger) og se, hvordan de fortæller dig at tilføje en ekstern krukke til et projekt.