windows - Hvordan tilføjer jeg en ComboBox til en DataGridViewRow i c #?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg bruger koden


DataGridViewRow dViewRow = new DataGridViewRow();  
DataGridViewTextBoxCell Sno = new DataGridViewTextBoxCell();  
DataGridViewComboBoxCell dgCombo = new DataGridViewComboBoxCell();

dViewRow.Cells.Add(Sno);
dViewRow.Cells.Add(dgCombo);
dViewRow.Cells[0].Value = 1;
dViewRow.Cells[1].Value = "ASP";


Så binder jeg DataGridViewRow til hovedet DataGrid ved hjælp af gridViewProducts.Rows.Add(dViewRow);


Men jeg får følgende fejl:


System.ArgumentException: DatagridviewCombobox værdi er ikke gyldig

Bedste reference


Bruger TemplateField


<asp:TemplateField HeaderText="List">
          <ItemTemplate>
            <asp:DropDownList ID="dlBox" runat="server"></asp:DropDownList>
          </ItemTemplate>
        </asp:TemplateField>