windows - LDAP Forbindelsesforskel mellem operativsystem

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har den samme metode, der udfører en LDAP-forespørgsel på to forskellige systemer. Metoden er meget enkel:


Public Function AutenticaDominio(ByVal user As String, ByVal ambiente As String) As String


  Dim Comm As New ADODB.Command
  Dim conn As New ADODB.connection

  Dim rs As New ADODB.Recordset
  Dim codiceBanca As String

  Dim currentAmbiente As String
  Dim currentName As String
  Dim trovato As Boolean
  Dim UserName As String

  Set conn = CreateObject("ADODB.Connection")
  conn.Provider = "ADsDSOObject"
  conn.Properties("User ID") = "XXX"
  conn.Properties("Password") = "XXX"
  conn.Open "DS Query", "XXX", "XXX"
  Set Comm = CreateObject("ADODB.Command")
  Set Comm.ActiveConnection = conn
  Comm.CommandText = "SELECT SBAcodicebanca FROM 'LDAP://abc.cde.fgh.it/ou=bank,dc=cde,dc=it' WHERE uid = '" & user & "' and SBAelencoambienti = 'sbacodicesottoambiente=GEST,sbacodiceambiente=PROT,ou=applicazioni,dc=cde,dc=it'"
  rs.CursorLocation = adUseClient
  Set rs = Comm.Execute

  If rs.EOF = False Then
    If rs.Fields.Item(0) = "099" Then
     Autentica = rs.Fields.Item(0)
     Exit Function
    Else
        Autentica = ""
    End If
  Else
    Autentica = ""
  End If

End Function


Rs.execute-sætningen returnerer en 'uspecificeret fejl', hvor jeg kører metoden på en Windows XP. Metoden fungerer godt i Windows 7 i stedet.


Projektet er det samme, med de samme referencer og komponenter.


Ved der nogen, hvor kunne fejlen være?

Bedste reference