c # - hvordan viser jeg en brugerdefineret form for brugerdefineret form windows workflow

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemEr det muligt at vise en Windows-formular, når du gennemfører en brugerdefineret aktivitet?


Hvordan viser jeg f.eks. En brugerdefineret formular, når en bruger dobbeltklikker på min aktivitet i designeren?


Eller måske vil en brugerdefineret form blive vist, når en bruger klikker på ... i egenskabsvalget.

Bedste reference


Jeg er ikke sikker på, om det kan gøres.


For enhver interaktion, der kræves med mine brugerdefinerede aktiviteter, vil jeg oprette en række afhængighedsegenskaber, der vises i egenskabsvinduet for den tilpassede aktivitet, når den trækkes på designeren.


f.eks. Fra ejendom til brugerdefineret email-aktivitet


public static DependencyProperty FromProperty = DependencyProperty.Register("From", typeof(string), typeof(SendMailActivity));

[DescriptionAttribute("The email of the sender")]
[CategoryAttribute("Parameters")]
[BrowsableAttribute(true)]
[DesignerSerializationVisibilityAttribute(DesignerSerializationVisibility.Visible)]
public string From
{
  get
  {
    return ((string)(base.GetValue(SendMailActivity.FromProperty)));
  }
  set
  {
    base.SetValue(SendMailActivity.FromProperty, value);
  }
}