Windows Threading C ++ - Access Violation

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg er ny til tråde til Windows og vil sætte pris på alle forslag. Jeg har lavet et lille program for at demonstrere adgangskrænkelsen, jeg får.
Her er test.h:


#ifndef TEST\_H
#define TEST\_H

using namespace std;

#include <windows.h>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <string> 
#include <vector>

/**************************************************************************************************/
template<typename T>
string toString(const T&x){

    stringstream output;
    output << x;
    return output.str();  
}

/**************************************************************************************************/
//custom data structure for threads to use.
// This is passed by void pointer so it can be any data type
// that can be passed using a single void pointer (LPVOID).
struct tempData {
  int threadID;
  vector<string> filenames;

  tempData(){}
  tempData(vector<string> f, int tid) {
    filenames = f;
    threadID = tid;
  }
 };

 /**************************************************************************************************/
 static DWORD WINAPI tempThreadFunction(LPVOID lpParam){ 
  tempData* pDataArray;
  pDataArray = (tempData*)lpParam;

      string fileName = pDataArray->filenames[pDataArray->threadID];
      ifstream fileHandle(fileName.c\_str());
      string output = toString(pDataArray->threadID);
      ofstream out(output.c\_str());

      string name;
      int currentNum, num;
      vector<string> nameVector;
      vector<float> data;
      float currentData;
      int index = 0;

      fileHandle >> num;

      while(!fileHandle.eof()){

        fileHandle >> name >> currentNum; 
        nameVector.push\_back(name);

        for(int i=0;i<num;i++){
          fileHandle >> currentData;
          data.push\_back(currentData);
        }

        //grab extra white space
        char d;
        while(isspace(d=fileHandle.get()))   { ;}
        if(!fileHandle.eof()) { fileHandle.putback(d); }

        index++;

        cout << "Thread " << pDataArray->threadID << '	' << index << endl;
        out << name << '	' << "Thread " << pDataArray->threadID << '	' << index << endl;
      }

      fileHandle.close();
      out.close();

      cout << "Thread " << pDataArray->threadID << " read " << nameVector.size() << " lines." << endl;
  }
#endif


Og her er test.cpp


#include "test.h"

/**************************************************************************************************/
int main(int argc, char *argv[]){

  string fileName1 = argv[1];
  string fileName2 = argv[2];

  vector<string> fileNames; fileNames.push\_back(fileName1); fileNames.push\_back(fileName2); 

  vector<tempData*> pDataArray; 
  DWORD  dwThreadIdArray[2];
  HANDLE hThreadArray[2]; 

  //Create processor worker threads.
  for( int i=0; i<2; i++ ){
  // Allocate memory for thread data. 
    tempData* tempThread = new tempData(fileNames, i);
    pDataArray.push\_back(tempThread);

    hThreadArray[i] = CreateThread(NULL, 0, tempThreadFunction, pDataArray[i], 0, &dwThreadIdArray[i]);  
  }

    //Wait until all threads have terminated.
  WaitForMultipleObjects(2, hThreadArray, TRUE, INFINITE);

  //Close all thread handles and free memory allocations.
  for(int i=0; i < pDataArray.size(); i++){
    CloseHandle(hThreadArray[i]);
    delete pDataArray[i];
  }

  return 0;
}
 /**************************************************************************************************/


Filerne, som tråderne læser, ser ud som:


 450
 F5MMO9001C96XU 450 1.03 0.02 1.00 0.03 0.05 1.02 0.03 1.04 0.05 0.04 2.06 1.05 2.01 0.05 0.98 0.03 0.08 1.05 1.01 0.02 0.05 1.03 0.04 0.04 2.05 1.07 2.04 1.01 0.06 0.05 0.96 2.02 0.06 0.04 0.99 0.06 1.00 0.03 0.06 1.04 0.08 0.01 1.07 0.06 1.02 0.03 0.05 2.00 0.07 0.04 1.00 0.11 0.06 1.01 1.02 1.02 1.03 1.06 0.04 1.04 1.94 1.02 0.06 1.00 0.12 0.06 2.01 1.96 0.94 0.08 0.10 0.96 0.12 0.05 1.01 0.05 2.04 1.11 0.08 0.04 2.00 0.06 1.02 0.04 1.99 0.05 1.03 0.09 0.14 0.98 0.10 1.99 1.02 1.06 2.11 1.00 0.96 0.10 1.00 0.08 0.11 1.08 0.07 0.06 1.03 0.10 0.04 1.01 0.12 1.11 0.09 0.99 0.98 0.12 3.06 0.15 0.12 1.03 0.17 2.00 1.01 0.98 0.06 0.16 2.00 1.00 0.08 1.06 0.19 0.13 2.10 0.13 0.08 1.00 0.19 0.99 0.16 2.00 2.19 0.12 3.96 0.17 0.99 0.05 2.06 0.06 3.03 0.08 1.02 0.06 0.11 1.02 0.17 1.01 1.06 0.15 0.08 3.92 0.14 1.01 0.13 0.12 1.05 2.04 3.04 1.02 0.98 0.08 0.10 2.02 3.19 1.00 0.11 1.98 0.14 1.94 0.14 0.07 2.04 0.08 2.05 0.06 0.98 0.08 1.99 0.04 2.93 1.07 0.11 0.05 1.04 0.17 0.09 0.97 1.05 0.99 0.08 0.11 1.02 1.98 0.07 0.06 1.05 0.06 0.09 1.03 0.17 0.11 1.05 0.14 0.09 2.09 0.19 0.06 1.02 0.13 1.03 0.06 0.15 2.07 0.19 0.98 0.08 0.06 1.06 0.16 1.09 0.14 0.16 1.00 0.17 2.07 0.13 0.13 1.01 0.08 2.04 0.05 0.18 1.03 0.05 0.02 0.99 1.01 0.09 0.07 2.98 0.07 0.13 1.01 0.04 0.10 1.99 0.15 0.15 1.05 1.01 0.01 2.09 0.16 0.13 4.02 0.19 0.06 2.03 0.10 3.97 0.08 0.09 1.01 1.01 0.08 1.03 0.16 0.09 1.03 0.12 0.05 1.02 0.07 1.04 0.04 0.15 1.01 0.13 0.04 1.91 0.10 1.06 0.08 2.99 1.01 1.01 1.00 0.04 1.93 0.13 0.90 0.16 1.01 0.98 0.04 1.14 0.16 1.06 0.05 0.13 3.00 0.12 0.05 2.10 0.99 0.99 0.03 0.09 1.00 1.01 0.04 0.99 0.04 1.02 0.08 1.02 0.14 0.11 0.98 0.20 1.15 1.06 0.06 3.08 0.08 0.09 0.97 0.00 0.97 1.04 0.15 0.12 0.89 0.94 0.05 0.12 2.04 0.14 0.04 1.15 0.11 1.06 0.04 0.08 2.10 1.05 0.03 1.01 0.98 1.04 0.03 2.00 0.03 1.01 0.03 0.91 0.10 1.04 0.08 1.04 0.14 0.03 0.98 0.15 1.13 0.12 0.92 2.14 0.09 0.11 0.96 0.07 1.04 0.13 0.03 1.02 0.05 1.12 1.06 1.00 0.13 0.04 0.88 0.01 1.10 0.14 0.88 0.14 0.10 1.10 0.00 1.14 1.01 1.02 0.06 0.95 1.86 0.07 0.04 1.01 0.04 1.93 0.04 0.08 2.05 1.10 0.10 0.11 0.91 0.11 1.00 0.08 1.09 0.07 0.10 2.14 0.10 3.19 1.07 2.10 0.11 1.02 0.13 0.93 0.09 0.13 0.90 2.17 0.09 0.19 2.09 1.10 0.09 1.13 0.91 2.03 0.08 1.01 2.09 0.19 0.07 1.03 0.10 
 F5MMO9001DCOF4 450 0.98 0.02 1.03 0.02 0.04 1.04 0.02 1.02 0.03 0.05 2.15 1.04 2.01 0.00 0.93 0.07 0.06 1.01 0.99 0.03 0.05 1.02 0.05 0.02 2.06 1.10 2.02 0.98 0.09 0.06 1.05 2.03 0.08 0.05 1.01 0.10 1.03 0.03 0.09 1.00 0.07 0.01 1.02 0.07 0.98 0.03 0.05 1.98 0.10 0.01 1.02 0.10 0.05 1.03 1.09 1.02 1.02 1.04 0.06 0.99 1.98 0.98 0.07 1.00 0.12 0.04 2.09 1.03 1.00 0.00 0.17 2.02 0.11 0.03 0.96 0.13 2.02 0.04 2.11 0.05 1.03 0.00 1.11 1.07 2.92 1.02 1.02 0.08 0.93 1.03 2.02 0.99 1.01 0.08 1.05 0.09 0.13 1.00 0.11 0.01 2.00 0.11 0.06 1.03 0.18 0.05 1.04 0.07 0.05 1.99 0.11 0.01 0.99 0.16 0.05 1.04 0.11 0.05 1.04 0.13 0.07 1.02 0.11 0.06 2.17 0.10 0.03 1.04 2.07 0.03 0.99 0.13 0.09 0.99 1.02 0.00 0.04 0.94 1.04 0.01 0.06 1.05 1.01 0.02 1.10 0.11 0.11 1.01 0.12 0.03 1.03 0.11 0.09 1.01 1.03 1.06 2.02 0.09 0.99 1.06 1.03 0.03 1.03 0.12 0.17 0.88 0.16 0.02 1.11 2.86 1.07 0.03 0.15 2.10 1.01 0.02 0.04 0.91 0.15 0.99 0.03 1.01 0.06 1.07 0.09 0.16 1.05 0.13 3.03 1.00 1.07 0.05 0.16 0.99 0.13 0.98 0.08 0.90 2.01 1.05 0.08 2.74 0.20 0.16 1.01 0.20 2.07 0.04 2.05 0.11 1.08 0.03 0.16 1.05 0.10 0.02 0.97 0.08 0.99 0.04 0.19 1.02 1.03 0.03 1.08 0.10 1.04 0.05 0.16 1.06 1.01 0.99 0.06 0.15 1.02 1.92 0.13 0.06 1.02 1.02 2.06 0.04 0.09 1.09 0.15 0.01 0.98 0.08 1.06 0.01 2.06 1.02 1.01 0.04 1.08 0.12 0.09 0.90 0.11 0.99 0.17 1.03 1.14 0.08 2.84 0.04 0.86 0.94 1.37 0.08 2.05 0.19 0.16 0.94 0.35 0.11 2.00 0.20 0.18 0.93 0.41 0.15 0.96 2.03 0.16 1.75 0.19 1.45 0.14 1.27 0.04 0.17 2.11 0.23 3.92 0.13 0.32 1.02 2.03 0.07 1.05 0.27 0.30 1.06 0.29 0.08 0.99 0.24 1.04 0.02 0.31 1.03 0.24 0.05 1.93 0.21 0.98 0.09 3.70 1.02 1.44 1.03 0.84 2.42 0.24 1.23 0.09 1.49 2.89 0.24 0.21 3.26 0.93 0.10 2.19 1.98 1.00 0.03 0.45 1.27 1.30 0.02 0.83 0.26 1.17 0.05 1.19 0.12 0.23 0.85 0.20 1.00 0.98 0.15 2.58 0.21 0.27 1.72 0.90 0.16 0.88 0.38 0.01 1.08 1.20 0.12 0.16 2.01 0.24 0.03 1.88 1.39 1.83 0.06 1.36 0.21 0.39 0.87 0.19 0.12 0.84 0.19 1.69 0.09 1.13 0.09 1.42 0.09 1.24 0.09 1.11 0.09 0.21 0.81 0.20 0.93 0.16 1.06 1.70 2.08 0.15 0.16 1.42 0.43 1.06 0.86 1.20 0.12 1.22 0.20 0.25 0.98 0.23 0.82 0.19 0.25 1.01 0.18 1.05 0.11 0.26 0.95 0.22 0.11 1.08 0.19 1.05 1.03 0.21 0.08 2.14 0.21 1.84 0.07 0.40 1.79 1.35 0.90 0.17 1.35 1.12 0.15 1.84 1.23 2.19 0.86 1.35 0.26 0.34 1.00 
 F5MMO9001CUZ4G 450 1.04 0.01 1.02 0.03 0.04 1.00 0.02 1.01 0.04 0.08 2.06 1.02 1.97 0.03 0.99 0.05 0.07 1.07 1.03 0.02 0.06 1.03 0.05 0.02 1.99 1.04 2.06 0.99 0.09 0.05 1.01 1.98 0.08 0.06 1.00 0.06 1.03 0.05 0.05 1.02 0.11 0.04 1.03 0.06 1.04 0.03 0.06 2.04 0.09 0.05 0.98 0.08 0.06 1.03 1.02 1.03 0.98 1.05 0.07 1.01 1.95 1.05 0.05 1.00 0.11 0.05 2.03 1.96 1.02 0.01 0.11 1.03 0.12 0.02 0.98 0.07 1.97 0.03 1.02 0.04 3.03 1.01 3.02 0.05 0.17 1.01 0.19 0.06 2.00 1.05 2.07 1.03 1.01 0.10 1.04 0.09 0.12 1.03 1.04 0.04 1.01 0.12 1.03 0.05 0.09 1.02 1.00 1.01 0.09 0.12 1.06 0.12 2.01 0.01 0.99 1.05 1.03 0.06 1.05 0.10 0.12 1.02 1.03 0.06 0.05 1.00 0.11 2.00 0.07 0.14 0.98 1.05 0.07 3.04 0.13 1.05 0.12 0.07 1.03 2.03 3.07 1.02 0.99 0.16 0.05 1.98 3.08 0.96 0.08 1.97 0.10 1.96 0.08 0.10 1.98 1.03 1.04 0.07 1.03 0.13 0.16 1.03 0.20 0.07 1.01 0.14 3.08 0.97 0.14 0.05 1.09 0.15 0.06 1.02 1.00 1.01 0.06 0.12 1.02 1.99 0.11 0.03 1.01 0.98 2.02 0.02 0.18 1.06 0.14 0.02 1.03 0.15 1.00 0.03 0.15 1.02 0.15 0.04 1.04 0.13 0.09 0.99 0.16 0.06 1.03 0.15 1.05 0.10 0.16 1.01 0.18 1.99 0.14 0.09 1.05 0.09 1.99 0.04 2.05 1.03 0.10 0.05 3.14 0.15 0.14 1.01 0.11 0.07 2.01 0.12 0.09 0.96 1.00 0.03 0.09 1.02 0.19 0.08 1.03 0.15 0.12 2.14 0.18 0.05 1.02 1.06 0.18 0.04 2.00 0.09 4.08 0.05 0.13 0.98 1.08 0.09 1.03 0.14 0.10 1.00 0.12 0.02 1.01 0.09 1.03 0.04 0.15 0.99 0.12 0.03 2.06 0.10 1.09 0.08 3.21 1.03 1.01 0.99 0.09 2.01 0.15 0.93 0.13 1.02 0.95 0.13 1.02 0.17 1.06 0.05 0.16 3.12 0.12 0.08 2.07 1.06 1.08 1.02 0.09 0.07 0.93 0.13 1.01 0.07 0.98 0.07 1.02 0.11 0.12 0.99 0.21 1.09 1.08 0.10 3.03 0.06 0.12 1.99 0.04 0.12 1.00 0.03 0.11 1.05 1.00 0.07 0.16 1.96 0.12 0.04 2.16 1.98 1.04 0.07 0.90 0.04 0.15 1.09 3.08 0.10 1.04 0.15 0.99 0.08 1.05 0.08 1.07 0.17 0.07 1.01 0.18 2.06 0.13 0.13 2.12 1.97 0.14 0.09 0.91 0.10 1.07 1.09 3.06 1.08 0.98 0.17 0.91 0.09 0.08 3.09 0.11 1.08 0.19 0.00 2.04 0.16 2.05 0.17 0.06 2.07 0.96 2.05 0.09 0.98 0.09 0.06 2.37 0.03 0.16 1.11 0.95 0.09 1.13 0.93 4.07 0.08 0.07 0.95 1.99 0.09 0.12 1.97 1.12 0.11 0.10 2.06 0.18 0.94 0.13 0.09 1.07 0.09 1.03 0.14 0.11 0.98 0.15 1.04 0.15 0.10 1.04 2.06 0.12 1.00 0.07 0.13 2.06 0.94 0.11 0.16 1.03 0.90 0.13 1.03 0.21 1.03 1.09 0.13 2.06 0.06 0.12 1.01 0.10 0.12 1.03 0.06 4.01 0.13 0.06 1.99 
...


Jeg kan ikke huske at sende de fulde filer, hvis du synes, det ville være nyttigt. Jeg formoder, at det er en simpel fejl at have at gøre med en antagelse, at jeg laver tråde, men jeg kan ikke se det. tid til at se på dette problem. Jeg sætter pris på det!

Bedste reference


Jeg forsøgte dit program i VC 6, og jeg fik adgangslovgivning, når jeg opretter upstream-objekter. Følgende link hjalp mig med at løse denne adgangsbrud.
http://www.gamedev.net/topic/73037-ofstream-access-violations-when-multi-threading/
Da du ikke har givet flere oplysninger som hvor du får overtrædelsen, kan jeg kun give dette som et tip. [4]