Hvordan konfigurerer jeg en OpenGL makefile til Windows? (Fra Linux)

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHer er makefile:


CC   = g++
LD   = g++
CFLAGS = -I/usr/X11R6/include -I. -c
LDFLAGS = -L/usr/X11R6/lib -lglut -lGLU -lGL -lXi -lXmu -lXt -lXext -lX11 -lSM -lICE -lm

INCS = 

OBJS = x.o

all: x

clean:
  rm -rf $(OBJS) x

cgRender.o: $(INCS) x.cpp
  $(CC) $(CFLAGS) x.cpp -o x.o

cgRender: $(OBJS)
  $(LD) $(OBJS) -o x $(LDFLAGS)


Det er lavet til Linux, men jeg forsøger at kompilere det på Windows.


De fejl, jeg stadig får, ser sådan ud:


c:/strawberry/c/bin/*directories that don't exist/i686-w64-mingw32/bin/ld.exe: cannot find -lGlu/-lGl/-lXi/etc....


Hvis nogen kunne hjælpe mig her, så er jeg meget taknemmelig. Tak

Bedste reference  LDFLAGS=-L/usr/X11R6/lib-lglut-lGLU-lGL-lXi-lXmu-lXt-lXext-lX11-lSM-lICE-lmI Windows forbinder du normalt ikke X11-biblioteker, så fjern alle -lX…, -lSM og -lICE. Fjern også X11-indstillingerne og bibliotekskatalogparametrene -I/usr/X11R6/include, [[-L/usr/X11R6/lib.


Bemærk, at denne Makefile skal være rigtig gammel, fordi hverken biblioteker eller kataloger skal kræve udtrykkeligt at nævne kompilatoren eller linkeren, da GLUT trækker biblioteker som dynamisk biblioteksafhængighed.