c - WriteFile med IO Completion Port Issue

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har denne kode, der grundlæggende skriver til en fil 5 gange ved hjælp af IO-afslutningsporte. Som du har gættet, virker det ikke rigtig godt. Spørgsmålet er, at jeg forventer 'hej' at blive skrevet til filen 5 gange, men det ender altid med at skrive kun en 'hej'. Jeg er forvirret, fordi programmet udskriver 'skrev 5 byte' 5 gange, så jeg antager, at skrivningerne fuldender ok.


Kan nogen se et problem med dette?


#include <windows.h>
#include <stdio.h>

#define IOCP\_NOMORE 3
#define IOCP\_WRITE 1

HANDLE hWriteIoCp;

typedef struct \_OVERLAPIOINFO {
  OVERLAPPED overlapped;
  HANDLE hFile;
} OVERLAPIOINFO;

HANDLE CreateNewCompletionPort()
{
  return CreateIoCompletionPort(INVALID\_HANDLE\_VALUE, NULL, 0, 0);
}

BOOL AssociateFileCompletionPort(HANDLE hIoPort, HANDLE hFile, DWORD completionKey)
{
  HANDLE h = CreateIoCompletionPort(hFile, hIoPort, completionKey, 0);
  return h == hIoPort;
}

DWORD WINAPI SaveFileWorkerThread(void *empty)
{
  ULONG\_PTR completionKey;
  BOOL completionStatus;
  DWORD bytesTransferred;
  DWORD err;
  OVERLAPPED *overlap;
  OVERLAPIOINFO *info;

  for (;;)
  {
    completionStatus = GetQueuedCompletionStatus(hWriteIoCp, &bytesTransferred, &completionKey, &overlap, INFINITE);
    err = GetLastError();

    if (completionStatus) 
    {
      switch(completionKey)
      {
      case IOCP\_WRITE:
        fprintf(stderr, "wrote \%d bytes
", bytesTransferred);
        break;

      case IOCP\_NOMORE:
        fprintf(stderr, "done!");
        info = (OVERLAPIOINFO *) overlap;
        CloseHandle(info->hFile);
        free(info);
        break;

      }
    } 
    else 
    {
      if (overlap != NULL) 
        fprintf(stderr, "overlap not null");
      else 
        if (err != WAIT\_TIMEOUT)
          fprintf(stderr, "timeout");
    }
  }

}

int main()
{
  HANDLE hSaveFile;
  OVERLAPIOINFO *saveFileOverlap;
  char buf[] = "hello";

  hWriteIoCp = CreateNewCompletionPort();
  CreateThread(NULL, 0, SaveFileWorkerThread, NULL, 0, NULL);

  if ((hSaveFile = CreateFileA("C:\received.txt", GENERIC\_READ | GENERIC\_WRITE, 0, NULL, 
    CREATE\_ALWAYS, FILE\_FLAG\_OVERLAPPED, NULL)) == INVALID\_HANDLE\_VALUE)
    fprintf(stderr, "unable to create file
");

  saveFileOverlap = (OVERLAPIOINFO *) malloc(sizeof(*saveFileOverlap));
  memset(&(saveFileOverlap->overlapped), 0, sizeof(saveFileOverlap->overlapped));
  saveFileOverlap->hFile = hSaveFile;
  AssociateFileCompletionPort(hWriteIoCp, saveFileOverlap->hFile, IOCP\_WRITE);

  for (int i = 0; i < 5; i++)
    if (!WriteFile(saveFileOverlap->hFile, buf, strlen(buf), NULL, &(saveFileOverlap->overlapped)))
      if (GetLastError() != ERROR\_IO\_PENDING)
        fprintf(stderr, "error writing file
");

  PostQueuedCompletionStatus(hWriteIoCp, 0, IOCP\_NOMORE, &(saveFileOverlap->overlapped));

  system("pause");
}

Bedste reference


du skriver 5 gange til filen, men altid til position 0 - du skal indstille forskydningen som en del af parameteren lpOVERLAPPED. [3]