manpage - Hvor er 'man'-programmet for Windows (Program for at åbne UNIX man sider)?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg leder efter Windows-eksekverbar til Linux-man (manuel læser).


Jeg forsøgte at google rundt, men blev frustreret over de slags resultater, det kom op på grund af at 'mand' er sådan en fælles sætning.


Jeg har resultater, der læser 'mand henrettet i texas ..'.


Så jeg ser nu til SO-samfundet. Eventuelle spor?

Her er mit behov: Jeg har Portable Git på Windows. Det har en bash-vinduer binær. Men når det forsøger at vise mig hjælp til nogle kommandoer, klager den stakkels ting, at 'der er ingen manuel læser'. Så hvis jeg får en mand binær, jeg vil placere den i bin/mappen og alle vil være hunky-dory.

Bedste reference


Hvis du søger at åbne linux stil man sider i Windows, så få Groff for Windows til at se mandsiderne på din kommandolinje som følger: [19]


groff -Tascii -mm your\_file | more

Andre referencer 1


HJÆLP er den tilsvarende Windows-kommando for mand. For eksempel:


C:> HELP
For more information on a specific command, type HELP command-name
ASSOC     Displays or modifies file extension associations.
ATTRIB     Displays or changes file attributes.
BREAK     Sets or clears extended CTRL+C checking.
BCDEDIT    Sets properties in boot database to control boot loading.
CACLS     Displays or modifies access control lists (ACLs) of files.
CALL      Calls one batch program from another.
CD       Displays the name of or changes the current directory.
CHCP      Displays or sets the active code page number.
CHDIR     Displays the name of or changes the current directory.
CHKDSK     Checks a disk and displays a status report.
CHKNTFS    Displays or modifies the checking of disk at boot time.
CLS      Clears the screen.
CMD      Starts a new instance of the Windows command interpreter.
COLOR     Sets the default console foreground and background colors.
COMP      Compares the contents of two files or sets of files.
COMPACT    Displays or alters the compression of files on NTFS partitions.
CONVERT    Converts FAT volumes to NTFS. You cannot convert the
        current drive.
COPY      Copies one or more files to another location.
DATE      Displays or sets the date.
DEL      Deletes one or more files.
DIR      Displays a list of files and subdirectories in a directory.
DISKCOMP    Compares the contents of two floppy disks.
DISKCOPY    Copies the contents of one floppy disk to another.
DISKPART    Displays or configures Disk Partition properties.
DOSKEY     Edits command lines, recalls Windows commands, and 
        creates macros.
DRIVERQUERY  Displays current device driver status and properties.
ECHO      Displays messages, or turns command echoing on or off.
ENDLOCAL    Ends localization of environment changes in a batch file.
ERASE     Deletes one or more files.
EXIT      Quits the CMD.EXE program (command interpreter).
FC       Compares two files or sets of files, and displays the 
        differences between them.
FIND      Searches for a text string in a file or files.
FINDSTR    Searches for strings in files.
FOR      Runs a specified command for each file in a set of files.
FORMAT     Formats a disk for use with Windows.
FSUTIL     Displays or configures the file system properties.
FTYPE     Displays or modifies file types used in file extension 
        associations.
GOTO      Directs the Windows command interpreter to a labeled line in 
        a batch program.
GPRESULT    Displays Group Policy information for machine or user.
GRAFTABL    Enables Windows to display an extended character set in 
        graphics mode.
HELP      Provides Help information for Windows commands.
ICACLS     Display, modify, backup, or restore ACLs for files and 
        directories.
IF       Performs conditional processing in batch programs.
LABEL     Creates, changes, or deletes the volume label of a disk.
MD       Creates a directory.
MKDIR     Creates a directory.
MKLINK     Creates Symbolic Links and Hard Links
MODE      Configures a system device.
MORE      Displays output one screen at a time.
MOVE      Moves one or more files from one directory to another 
        directory.
OPENFILES   Displays files opened by remote users for a file share.
PATH      Displays or sets a search path for executable files.
PAUSE     Suspends processing of a batch file and displays a message.
POPD      Restores the previous value of the current directory saved by 
        PUSHD.
PRINT     Prints a text file.
PROMPT     Changes the Windows command prompt.
PUSHD     Saves the current directory then changes it.
RD       Removes a directory.
RECOVER    Recovers readable information from a bad or defective disk.
REM      Records comments (remarks) in batch files or CONFIG.SYS.
REN      Renames a file or files.
RENAME     Renames a file or files.
REPLACE    Replaces files.
RMDIR     Removes a directory.
ROBOCOPY    Advanced utility to copy files and directory trees
SET      Displays, sets, or removes Windows environment variables.
SETLOCAL    Begins localization of environment changes in a batch file.
SC       Displays or configures services (background processes).
SCHTASKS    Schedules commands and programs to run on a computer.
SHIFT     Shifts the position of replaceable parameters in batch files.
SHUTDOWN    Allows proper local or remote shutdown of machine.
SORT      Sorts input.
START     Starts a separate window to run a specified program or command.
SUBST     Associates a path with a drive letter.
SYSTEMINFO   Displays machine specific properties and configuration.
TASKLIST    Displays all currently running tasks including services.
TASKKILL    Kill or stop a running process or application.
TIME      Displays or sets the system time.
TITLE     Sets the window title for a CMD.EXE session.
TREE      Graphically displays the directory structure of a drive or 
        path.
TYPE      Displays the contents of a text file.
VER      Displays the Windows version.
VERIFY     Tells Windows whether to verify that your files are written
        correctly to a disk.
VOL      Displays a disk volume label and serial number.
XCOPY     Copies files and directory trees.
WMIC      Displays WMI information inside interactive command shell.

For more information on tools see the command-line reference in the online help.


Her er et andet eksempel:


C:> HELP SET
Displays, sets, or removes cmd.exe environment variables.

SET [variable=[string**]

 variable Specifies the environment-variable name.
 string  Specifies a series of characters to assign to the variable.

...

(I cut several pages worth of information from its output)


Det giver et væld af oplysninger. Men desværre er det virkelig anderledes end at kalde/? parameter for den applikation, du vil bruge alligevel (dvs.: SET/?).


Men i det mindste kan du finde den applikation, du har brug for uden at kende sit navn ved at bruge følgende:


C:> HELP | find /i "ACL"
CACLS     Displays or modifies access control lists (ACLs) of files.
ICACLS     Display, modify, backup, or restore ACLs for files and

Andre referencer 2


Hvis du installerer Cygwin, får du en mandkommando ... Det vil selvfølgelig ikke dække Windows-begreber, men Windows-dokumentation leveres ikke i mandfilformat. [20]

Andre referencer 3


Installer cygwin og indstil stien i Windows kommandoprompt som


indstil PATH=C: \ cygwin \ bin;\% PATH\%


og bare giv 'mand' det skal fungere ..

Andre referencer 4


forudsat at du har indlæst og bruger Windows-subsystemet til Unix-applikationer fra en shell (jeg foretrækker C-shell) er det i/usr/share/man. Bare: [21]


  set MANPATH "/usr/share/man"


i dine .cshrc eller .login startup-filer, og du vil så kunne bruge kommandoen:


  man 1 csh 


for at få manuel information om kommandoen 'csh' fra manuel indstilling 1.


Håber dette hjælper.
                    - Dæk

Andre referencer 5


I Windows vil kommandoerne, der er en del af kommandotolken (cmd.exe), som f.eks. dir, copy, ren og sådanne kommandoer vise nogle hjælpeoplysninger med /? -knappen. [22]


Nogle eksempler:


dir /?
rename /?
copy /?


Dette er en holdbarhed fra DOS-dage, da mange af kommandoer og programmer brugte tilbageslag for kontakterne, og ? blev brugt til at vise brugs- og hjælpoplysninger, således /? -knappen.


Også indtastning af help på kommandotolken vil også vise en liste over alle kommandolytternes kommandoer. help <command\_name> vil også medbringe hjælpefunktioner.


Microsoft indeholder en kommand reference, der har brug og muligheder til rådighed for hver kommando. [23]

Andre referencer 6


I DOS kan du skrive HJÆLP

Andre referencer 7


De fleste Windows-kommandoer har a/h-switch til brug og korte rutinemæssige oplysninger.

Andre referencer 8


Windows Hjælp udgives typisk via .CHM-filer eller online via Microsoft Knowledge Base og MSDN. Der er ikke et centralt værksted, der hjælper med * NIX-systemer.

Andre referencer 9


Skriv kommandoen uden nogen argumenter:


> ping


Vender tilbage:


Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
      [-r count] [-s count] [**-j host-list] | [-k host-list**]
      [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target\_name

Options:
  -t       Ping the specified host until stopped.
          To see statistics and continue - type Control-Break;
          To stop - type Control-C.
  -a       Resolve addresses to hostnames.
  -n count    Number of echo requests to send.
  -l size    Send buffer size.
  -f       Set Don't Fragment flag in packet (IPv4-only).
  -i TTL     Time To Live.
  -v TOS     Type Of Service (IPv4-only. This setting has been deprecated
          and has no effect on the type of service field in the IP Header).
  -r count    Record route for count hops (IPv4-only).
  -s count    Timestamp for count hops (IPv4-only).
  -j host-list  Loose source route along host-list (IPv4-only).
  -k host-list  Strict source route along host-list (IPv4-only).
  -w timeout   Timeout in milliseconds to wait for each reply.
  -R       Use routing header to test reverse route also (IPv6-only). 
  -S srcaddr   Source address to use.
  -4       Force using IPv4.
  -6       Force using IPv6.