windows - Få dialogstørrelse som defineret i ressourcefilen

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg skal bestemme størrelsen på et dialogklientområde som defineret i ressourcefilen.


GetClientRect klipper designstørrelsen med størrelsen af ​​skrivebordet. Jeg har brug for størrelsen som designet i skærmenheder. Jeg fandt dette, der antyder at hente størrelsesformularen dialogen ressource, men desværre bruger den MFC. [2]


Jeg har dialogen åben og har sin HWND og dens ID. Hvordan kan jeg få dsign størrelse i skærmenheder uden at bruge MFC stuff?

Bedste reference


SIZE GetDialogSize(INT nResourceId, BOOL bApproximateCalcMethod = FALSE, LPCTSTR strDllName = NULL)
{

  SIZE dlgSize = {0}; 
  HINSTANCE hModule = 0;

  if(strDllName != NULL)  
    hModule= ::LoadLibrary(strDllName);       
  else
    hModule = ::GetModuleHandle(NULL);  

  HRSRC hRsrc = ::FindResource(hModule, MAKEINTRESOURCE(nResourceId), RT\_DIALOG); 

  HGLOBAL hTemplate = ::LoadResource(hModule, hRsrc); 

  DLGTEMPLATE* pTemplate = (DLGTEMPLATE*)::LockResource(hTemplate);

  if (bApproximateCalcMethod) // the approximate method of calculating
  {
    LONG dlgBaseUnits = GetDialogBaseUnits();
    int baseunitX = LOWORD(dlgBaseUnits), baseunitY = HIWORD(dlgBaseUnits);
    dlgSize.cx = MulDiv(pTemplate->cx, baseunitX, 4);
    dlgSize.cy = MulDiv(pTemplate->cy, baseunitY, 8);
  }
  else // the accurate method of calculation
  {
    HWND hDlg = ::CreateDialogIndirect(0, pTemplate, NULL, DialogProc);     
    RECT rc = {0};
    ::GetWindowRect(hDlg, &rc);
    ::DestroyWindow(hDlg);

    dlgSize.cx = rc.right - rc.left;
    dlgSize.cy = rc.bottom - rc.top;
  }

  UnlockResource(hTemplate);
  ::FreeResource(hTemplate);

  if(strDllName != NULL)
    ::FreeLibrary(hModule);

  return dlgSize;
}