windows - Fungerer CancelSynchronousIo med WNetAddConnection2?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg forsøger og undlader at annullere et opkald til WNetAddConnection2 med CancelSynchronousIo. [2] [3]


Opkaldet til CancelSynchronousIo lykkes, men intet er faktisk annulleret.


Jeg bruger en 32-bit konsol-app, der kører på Windows 7 x64.


Har nogen gjort det med succes? Gør jeg noget dumt? Her er en prøvekonsol-app (som skal forbindes med mpr.lib):


DWORD WINAPI ConnectThread(LPVOID param)
{
  NETRESOURCE nr;
  memset(&nr, 0, sizeof(nr));
  nr.dwType = RESOURCETYPE\_ANY;
  nr.lpRemoteName = L"\\8.8.8.8\bog";

  // result is ERROR\_BAD\_NETPATH (i.e. the call isn't cancelled)
  DWORD result = WNetAddConnection2(&nr, L"pass", L"user", CONNECT\_TEMPORARY);

  return 0;
}

int \_tmain(int argc, \_TCHAR* argv[])
{
  // Create a new thread to run WNetAddConnection2
  HANDLE hThread = CreateThread(0, 0, ConnectThread, 0, 0, 0);
  if (!hThread)
    return 1;

  // Retry the cancel until it fails; keep track of how often
  int count = 0;
  BOOL ok;
  do
  {
    // Sleep to give the thread a chance to start
    Sleep(1000);
    ok = CancelSynchronousIo(hThread);
    ++count;
  }
  while (ok);

  // count will equal two here (i.e. one successful cancellation and
  // one failed cancellation)

  // err is ERROR\_NOT\_FOUND (i.e. nothing to cancel) which makes
  // sense for the second call
  DWORD err = GetLastError();

  // Wait for the thread to finish; this takes ages (i.e. the
  // WNetAddConnection2 call is not cancelled)
  WaitForSingleObject(hThread, INFINITE);

  return 0;
}

Bedste reference


Ifølge Larry Osterman (jeg håber, at han ikke har noget imod mig at citere ham): 'Spørgsmålet blev besvaret i kommentarerne: wnetaddconnection2 er ikke et simpelt IOCTL-opkald.' Så svaret er desværre ingen.