Kan ikke installere Windows Azure SDK November 2011 Release

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg får dette i min fejllog, efter at webinstallatøren ikke har installeret Windows Azure SDK:


[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:35]: Burn v3.6.2228.0, path: C:Users
karaAppDataLocalMicrosoftWeb Platform InstallerinstallersWindowsAzureToolsOnlyVS2010580DFFB79499C7427AD38C84E632FFFF39C3FBCCWindowsAzureTools.VS1007.exe, cmdline: '/quiet /norestart /log C:Users
karaAppDataLocalTempWindowsAzureToolsInstall.txt -burn.unelevated BurnPipe.{295A073A-499D-4CF5-B102-833C120F4671} {14075DDC-1FFC-4919-BEE8-AD508F4B7C83} 2676'
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:35]: Initializing string variable 'ProductShortName' to value 'Windows Azure Tools - November 2011'
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:35]: Setting string variable 'WixBundleName' to value 'Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio 2010 - November 2011'
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:35]: Setting string variable 'WixBundleLog' to value 'C:Users
karaAppDataLocalTempWindowsAzureToolsInstall.txt'
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:36]: Setting string variable 'WixBundleOriginalSource' to value 'C:Users
karaAppDataLocalMicrosoftWeb Platform InstallerinstallersWindowsAzureToolsOnlyVS2010580DFFB79499C7427AD38C84E632FFFF39C3FBCCWindowsAzureTools.VS1007.exe'
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Detect 2 packages
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Registry key not found. Key = 'SOFTWAREMicrosoftDevDivVSServicing10.0procore'
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Setting numeric variable 'DEVENV\_PROPLUS' to value 0
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Condition 'NOT DEVENV\_PROPLUS' evaluates to true.
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Registry key not found. Key = 'SOFTWAREMicrosoftDevDivVSServicing10.0vstdcore'
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Setting numeric variable 'DEVENV\_PROPLUS' to value 0
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Condition 'NOT DEVENV\_PROPLUS' evaluates to true.
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Setting numeric variable 'DEVENV\_PROPLUS' to value 1
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Registry value not found. Key = 'SOFTWAREMicrosoftVWDExpress10.0', Value = 'InstallDir'
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: File not found. Path = 'VWDExpress.exe'
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Setting numeric variable 'VWDEXPRESS\_IDE\_FILE' to value 0
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Setting numeric variable 'VSDEVENV' to value 1
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Detected package: CctSetup.Shared, state: Absent, cached: No
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Detected package: CctSetup, state: Absent, cached: Yes
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Detect complete, result: 0x0
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Plan 2 packages, action: Install
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Condition '(VSDEVENV AND DEVENV\_PROPLUS) OR VWDEXPRESS\_IDE\_FILE' evaluates to true.
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Setting string variable 'WixBundleLog\_CctSetup.Shared' to value 'C:Users
karaAppDataLocalTempWindowsAzureToolsInstall\_0\_CctSetup.Shared.txt'
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog\_CctSetup.Shared' to value 'C:Users
karaAppDataLocalTempWindowsAzureToolsInstall\_0\_CctSetup.Shared\_rollback.txt'
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Planned package: CctSetup.Shared, state: Absent, default requested: Present, ux requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: Yes, uncache: No, dependency: Register
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Setting string variable 'WixBundleLog\_CctSetup' to value 'C:Users
karaAppDataLocalTempWindowsAzureToolsInstall\_1\_CctSetup.txt'
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Setting string variable 'WixBundleRollbackLog\_CctSetup' to value 'C:Users
karaAppDataLocalTempWindowsAzureToolsInstall\_1\_CctSetup\_rollback.txt'
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Planned package: CctSetup, state: Absent, default requested: Present, ux requested: Present, execute: Install, rollback: Uninstall, cache: No, uncache: No, dependency: Register
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Plan complete, result: 0x0
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:37]: Apply begin
[0A74:0A78][2012-03-02T10:43:37]: Caching bundle from: 'C:Users
karaAppDataLocalTemp{3975541a-8609-49c4-94d7-10af6af23833}.beWindowsAzureTools.VS100.exe' to: 'C:ProgramDataPackage Cache{3975541a-8609-49c4-94d7-10af6af23833}WindowsAzureTools.VS100.exe'
[0A74:0A78][2012-03-02T10:43:37]: Registering bundle dependency key: {3975541a-8609-49c4-94d7-10af6af23833}, version 1.6.41103.1601
[0A74:0B80][2012-03-02T10:43:38]: Moving payload from working path 'C:Users
karaAppDataLocalTemp{3975541a-8609-49c4-94d7-10af6af23833}CctSetup.Shared' to path 'C:ProgramDataPackage Cache{10EC9A93-A581-4063-A051-0F66D47EBC92}v1.6.41103.1601WindowsAzureTools.VSCore.VS100.en-us.msi'
[0A74:0A78][2012-03-02T10:43:38]: Applying package: CctSetup.Shared, action: Install, path: C:ProgramDataPackage Cache{10EC9A93-A581-4063-A051-0F66D47EBC92}v1.6.41103.1601WindowsAzureTools.VSCore.VS100.en-us.msi, arguments: ' IGNOREDEPENDENCIES="{3975541a-8609-49c4-94d7-10af6af23833}"'
[0A74:0A78][2012-03-02T10:43:41]: Error 0x80070643: Failed to install MSI package.
[0A74:0A78][2012-03-02T10:43:41]: Error 0x80070643: Failed to execute MSI package.
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:41]: Error 0x80070643: Failed to configure per-machine MSI package.
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:41]: Error 0x80070643: Failed to execute MSI package.
[0A74:0A78][2012-03-02T10:43:41]: Removing cached package: {10EC9A93-A581-4063-A051-0F66D47EBC92}v1.6.41103.1601, from path: C:ProgramDataPackage Cache{10EC9A93-A581-4063-A051-0F66D47EBC92}v1.6.41103.1601
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:41]: Error 0x80070643: Failed to execute apply.
[0A74:0A78][2012-03-02T10:43:41]: Removing bundle dependency key: {3975541a-8609-49c4-94d7-10af6af23833}
[0A74:0A78][2012-03-02T10:43:41]: Removing cached bundle: {3975541a-8609-49c4-94d7-10af6af23833}, from path: C:ProgramDataPackage Cache{3975541a-8609-49c4-94d7-10af6af23833}
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:41]: Apply complete, result: 0x80070643 restart: No
[0B88:0B9C][2012-03-02T10:43:41]: Shutting down, exit code: 0x80070643


Er der noget, nogen kan se, jeg skal gøre, eller kunne gøre, uden at skulle gennemgå hele VS2010 Ultimate installeringsprocessen. Jeg bruger også Windows 7N (med SP1).


Jeg har netop omformateret min maskine og begyndte at installere alle apps og kørte ind i dette problem.

Bedste reference


[[Undskyld mit engelsk]]


Jeg havde også denne situation. Den enkleste løsning er at tænde (har været slukket) Webudvikler komponent i VS. Derefter optrådte Cloud-projektskabelonen.


Slava V.

Andre referencer 1


Har du VS Pro installeret eller bare VS Express?


Bemærk, at fordi Azure SDK indeholder VS-tilføjelsesprogrammer, kræver det, at du har VS Pro eller over eller VS Web Developer Express installeret. Fra trin 1 i installationsvejledningen:  1. Installer Microsoft Visual Studio 2010 Professional eller over ELLER Installer Microsoft Visual Web Developer 2010 Express.HTH