c ++ - boost :: arkiv :: binary\_oarchive=programkrasch?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har et problem ved at bruge boost::archive::binary\_oarchive. Når jeg udfører programmet, får jeg et programkrasj, når jeg instanserer ia >> boost::serialization::make\_binary\_object(buffer, size).
Med boost::archive::text\_oarchive fungerer det ...


#include <boost/archive/binary\_oarchive.hpp>
#include <boost/archive/binary\_iarchive.hpp>
#include <boost/serialization/string.hpp>
#include <boost/serialization/binary\_object.hpp>
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
void save()
{
  size\_t size = 0;   
  std::ifstream infile("any\_file.png", std::ios::in | std::ios::binary | std::ios::ate);
  if (infile.is\_open())
  {
    size = infile.tellg();
    char *buffer = new char[size];
    infile.seekg(0, ios::beg);
    infile.read(buffer, size);
    infile.close();

    std::ofstream file("archiv.bin");
    boost::archive::binary\_oarchive oa(file);
    oa << size;
    oa << boost::serialization::make\_binary\_object(buffer, size);
    file.close();

    delete [] buffer;
  }
}

void load()
{
  size\_t size = 0;
  std::ifstream file("archiv.bin");
  boost::archive::binary\_iarchive ia(file);

  ia >> size;
  char *buffer = new char[size];
  ia >> boost::serialization::make\_binary\_object(buffer, size); //program crash
  file.close();

  ofstream outfile("any\_file\_out.png", ios::out | ios::binary); 
  for(size\_t i = 0; i < size; i++)
  {
    outfile << buffer[i];
  }
  outfile.close();
  delete [] buffer;
}

int main()
{
  save();
  load();
  return 0;
}


Tak på forhånd!


Redigere:
Sådan virker det.


...
std::ofstream file("archiv.bin", ios\_base::binary);
...
std::ifstream file("archiv.bin", ios\_base::binary);
...

Bedste reference


Løsningen præsenterer sig :)


...
std::ofstream file("archiv.bin", ios\_base::binary);
...
std::ifstream file("archiv.bin", ios\_base::binary);
...


Fungerer nu perfekt!