windows - Behov for permanent at starte IE9 inprivate mode på win7 64biz

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har allerede fundet ud af, at følgende registernøgle vil (normalt) permanent starte IE9 inprivate mode


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY\_CURRENT\_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSafetyPrivacIE]
"FilteringMode"=hex(b):01,00,00,00,00,00,00,00


(Jeg havde ikke selv sikkerhedsnøgle i mit register før og tilføjede det manuelt)


Desværre synes dette ikke at fungere på windows7 64bit


Tilføjelse af en genvej med -inprivate er ikke en mulighed for mig, da jeg vil bruge IE9 via VBA


Eventuelle tips/råd?

Bedste reference


Cobbled sammen fra hele stedet:


Dim sh As Object, oWin As Object, IE As Object
Dim wss As Object

Set wss = CreateObject("WScript.Shell")
Set sh = CreateObject("Shell.Application")

wss.exec "\%ProgramFiles\%/Internet Explorer/iexplore.exe -private"   
''You will probably need a delay here
For Each oWin In sh.Windows
  If TypeName(oWin.Document) = "HTMLDocument" Then
    Set IE = oWin
    Exit For
  End If
Next

With IE
  .navigate "http://stackoverflow.com"

  Do While .busy
    DoEvents
  Loop
  Do While .readystate <> 4
    DoEvents
  Loop
End With