c # - Sådan registreres kun Windows 2003-computere fra domæne

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemOvervej domæne af alle Windows-baserede computere. fra disse computere vil jeg kun opdage Windows Server 2003-computere.


Jeg har alle maskinnavne på alle maskiner i domænet. Så hvordan kan man bestemme OS version fra maskinens navn. Jeg har brugt Environment.OSVersion for at få os version af den lokale computer. Hvordan kan jeg få OS-version af fjerncomputer, hvis jeg kender fjerncomputernavn?

Bedste reference


Du kan bruge WMI (Windows Management Instrumentation) til at få adgang til fjerncomputeren 's
Win32\_OperatingSystem klasse instans. [3]


using (var mc = new ManagementClass(@"\" + computerName + @"
ootcimv2:Win32\_OperatingSystem"))
{
  foreach (var obj in mc.GetInstances())
  {
    if (((bool)obj.Properties["Primary"].Value))
    {
     int productType = (int)obj.Properties["ProductType"].Value;
     string version = obj.Properties["Version"].Value.ToString();
     bool isServer = (productType == 2 || productType == 3); // "Domain Controller" or "Server

     if (version == "5.2.3790" && isServer)
     {
       // "Caption" should contain something like "Microsoft(R) Windows(R) Server 2003..."
       // Please resist parsing that, however.         
       Console.WriteLine(obj.Properties["Caption"].Value);
     }
    }
  }
 }


For detaljer om egenskaberne og hvilke værdier der er tilgængelige, se MSDN-siderne for Win32\_OperatingSystem-klassen. [4]