jrubyonrails - Kan ikke få adgang til jarfile start.jar, når du forsøger at bruge solspot solr med JRuby on Rails på Windows 7 x64

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemMit team og jeg arbejder på at udvikle en JRuby on Rails applikation oven på Red Hat Enterprise Linux. Vores kunde kan bede os om at konvertere til at få det til at køre oven på Windows, så jeg begynder at gøre nogle foreløbige pathfinding ved hjælp af en Windows 7 x64 maskine.


Jeg har fået jruby -S rake db: drop, db: create and db: migrere opgaver til at fungere korrekt. Men jeg har ikke været i stand til at få rake db: frø til arbejde, fordi vi bruger solspot og skal køre før db: frø fungerer korrekt. Når jeg prøver at køre rake solspot: solr: run --trace, får jeg følgende output:


** Invoke sunspot:solr:run (first\_time)
** Invoke environment (first\_time)
** Execute environment
Using dev environment: development
** Execute sunspot:solr:run
java version "1.6.0\_29"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0\_29-b11)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 20.4-b02, mixed mode, sharing)
Unable to access jarfile start.jar


Mit gæt har været, at dette er relateret til et klassepath-problem eller noget i den retning, men jeg har kunnet finde ud af, hvad der er forkert. Jeg har prøvet nogle ting både med at passere klassepath argumenter til JRuby og med at ændre classpath i application.rb, men har endnu ikke kommet med nogen arbejdsløsning.


Jeg håbede, at nogle mennesker kunne have et svar eller nogle ideer. Tak!

Bedste reference


Jeg var endelig i stand til at løse dette ved hjælp af nogle oplysninger, jeg fandt i et problem på sunspot s afdeling af github: https://github.com/sunspot/sunspot/issues/163[2]


Grundlæggende måtte åbne solspot/solr/server.rb, og i linje 104 ændres exec (...) til system (...)