Hvordan indstiller jeg Windows-standardprinteren i C #?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHvordan indstiller jeg Windows-standardprinteren i C # .NET?

Bedste reference


Brug af SetDefaultPrinter Windows API.


Her kan du indføje det. [3]

Andre referencer 1


using System;
using System.Drawing.Printing;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {

    private void listAllPrinters()
    {
      foreach (var item in PrinterSettings.InstalledPrinters)
      {  
        this.listBox1.Items.Add(item.ToString());
      }
    }

    private void listBox1\_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      string pname = this.listBox1.SelectedItem.ToString();
      myPrinters.SetDefaultPrinter(pname);
    }


    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      listAllPrinters();
    }
  }

  public static class myPrinters
  {
    [DllImport("winspool.drv", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
    public static extern bool SetDefaultPrinter(string Name);

  }
}

Andre referencer 2


Sådan kan det gøres med C # .NET uden at bruge Win32API inden for rammerne af en .NET-applikation. Win32API-tilgangen bevarer standardprinteren Når programmet er lukket.


using System.Drawing.Printing;

namespace MyNamespace
{
 public class MyPrintManager
 {
  public static PrinterSettings MyPrinterSettings = new PrinterSettings();

  public static string Default\_PrinterName
  {
   get
   {
    return MyPrinterSettings.PrinterName;
   }
   set
   {
    MyPrinterSettings.DefaultPageSettings.PrinterSettings.PrinterName = value;
    MyPrinterSettings.PrinterName = value;
   }
  }
 }
}

Andre referencer 3


Du kan også bruge WMI.

http://cheeso.members.winisp.net/srcview.aspx?file=printer.cs[4]