Installation af ruby-debug-base19 på Windows i Ruby 1.9.3

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg skal installere ruby-debug-base19 for at aktivere debug på Netbeans IDE, når jeg udfører:


$ gem install ruby-debug-base19


Jeg fik følgende fejl. Uddrages fra loggen generere


C:/Ruby193/bin/ruby.exe extconf.rb
checking for rb\_method\_entry\_t.body in method.h... no
checking for vm\_core.h... no
C:/Ruby193/lib/ruby/gems/1.9.1/gems/ruby\_core\_source-0.1.5/lib/ruby\_core\_source.rb:39: Use RbConfig instead of obsolete and deprecated Config.
checking for rb\_method\_entry\_t.body in method.h... no
checking for vm\_core.h... yes
checking for iseq.h... yes
checking for insns.inc... yes
checking for insns\_info.inc... yes
checking for eval\_intern.h... yes
creating Makefile

make
generating ruby\_debug-i386-mingw32.def
compiling breakpoint.c
compiling ruby\_debug.c
ruby\_debug.c:24:19: error: conflicting types for 'rb\_iseq\_compile\_with\_option'
C:/Ruby193/include/ruby-1.9.1/ruby-1.9.3-p125/vm\_core.h:505:7: note: previous declaration of 'rb\_iseq\_compile\_with\_option' was here
ruby\_debug.c: In function 'context\_jump':
ruby\_debug.c:2378:53: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
ruby\_debug.c:2392:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
make: *** [ruby\_debug.o] Error 1


Forudsætninger:


Ruby installeret med succes


$ ruby --version
>>ruby 1.9.3p125 (2012-02-16) [i386-mingw32]


DevKit installeret med succes


$ gem install rdiscount --platform=ruby
>>Temporarily enhancing PATH to include DevKit...
>>Building native extensions.  This could take a while...
>>Successfully installed rdiscount-1.6.8
>>1 gem installed
>>Installing ri documentation for rdiscount-1.6.8...
>>Installing RDoc documentation for rdiscount-1.6.8...

$ ruby -rubygems -e "require 'rdiscount'; puts RDiscount.new('**Hello RubyInstaller**').to\_html"
>><p><strong>Hello RubyInstaller</strong></p>


Jeg har læst denne artikel uden succes. [5]


Hvad jeg mangler?

Bedste reference


1) download linecache19-0.5.13.gem og ruby-debug-base19-0.11.26.gem fra http://rubyforge.org/frs/?group\_id=8883[6]


2) gem installation linecache19-0.5.13.gem


3) perle installere ruby-debug-base19-0.11.26.gem - - med ruby-include=c: \ Ruby193 \ inkluderer \ ruby-1.9.1 \ ruby-1.9.3-p125