opengl - Sådan erstattes GLUTs funktioner med egen kode på Windows?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg læser en OpenGL-bog (OpenGL-fremragende 5th edition), og den bruger GLUT, så den kan centrere i OpenGL uden at miste tiden med platformspecifik programmering. Men problemet er, at det har sin egen programløkke, og jeg ville have at vide, om der er nogen vejledning eller noget, der lærer mig, hvordan man opsætter et OpenGL-vindue klar til tegning uden OpenGL, på Windows.
For eksempel kan jeg ved hjælp af glut oprette alt med denne kode:


gltSetWorkingDirectory(argv[0]);
glutInit(&argc, argv);
glutInitDisplayMode(GLUT\_DOUBLE | GLUT\_RGBA | GLUT\_DEPTH | GLUT\_STENCIL);
glutInitWindowSize(800, 600);
glutCreateWindow("Triangle");
glutReshapeFunc(ChangeSize);
glutDisplayFunc(RenderScene);


Og jeg vil gerne gøre, hvad de pågældende kodeord gør manuelt (godt, ikke akkurat som dette, jeg ønsker ikke at oprette et lignende system til glut, hvor du indstiller tilbagekaldsfunktioner, der kaldes, når noget ændres)

Bedste reference