windows - Sådan finder du .NET-samlingen, der er vært for denne .NET-kode?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemWindows LiveMesh kolliderer gentagne gange (hvert par sekunder, det genstarter sig selv og styrter igen) på min computer.


Staksporingen, der er logget ind i Event Log , viser .NET-kode:


Application: MOE.exe
CoreCLR Version: 3.0.40723.0
Description: The application requested process termination through System.Environment.FailFast(string message).
Message: [Format\_InvalidString]
Stack:
  at System.Environment.FailFast(System.String)
  ...
  at System.Number.StringToNumber(System.String, System.Globalization.NumberStyles, NumberBuffer ByRef, System.Globalization.NumberFormatInfo, Boolean)
  at System.Number.ParseInt64(System.String, System.Globalization.NumberStyles, System.Globalization.NumberFormatInfo)
  at System.Int64.Parse(System.String)
  at Microsoft.MeshOperatingEnvironment.Runtime.Client.WlcProxies.ResourceTranslator.ConvertPerson(Microsoft.MeshOperatingEnvironment.Runtime.Client.Entities.Person)


Så jeg forsøger at finde den samling, der indeholder


ResourceTranslator.ConvertPerson(person)
{
  ...
  Int64.Parse(s)
  ...
}


og det fejler hurtigt på et ugyldigt nummer.


Undtagen når jeg indlæser MOE.exe til Reflector : det er ikke et .NET-modul:


Indtast billedbeskrivelse her


Nå, den kode kommer fra et sted . Hvordan kan jeg finde den?

Bedste reference