Windows - Forskellige resultater med Java's fordøjelse versus eksterne værktøjer

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg har skrevet en simpel Java klasse for at generere hashværdierne i Windows Calculator-filen. Jeg bruger Windows 7 Professional with SP1. Jeg har forsøgt Java 6.0.29 og Java 7.0.03. Kan nogen fortælle mig, hvorfor jeg får forskellige hashværdier fra Java versus (mange!) Eksterne værktøjer og/eller hjemmesider? Alt eksternt matcher med hinanden, kun Java returnerer forskellige resultater.


import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.util.LinkedHashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Map.Entry;
import java.util.zip.CRC32;
import java.security.DigestInputStream;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class Checksum 
{
  private static int size = 65536;
  private static File calc = new File("C:/Windows/system32/calc.exe");

  /*
    C:WindowsSystem32calc.exe (verified via several different utilities)
    ----------------------------
    CRC-32b = 8D8F5F8E
    MD5   = 60B7C0FEAD45F2066E5B805A91F4F0FC
    SHA-1  = 9018A7D6CDBE859A430E8794E73381F77C840BE0
    SHA-256 = 80C10EE5F21F92F89CBC293A59D2FD4C01C7958AACAD15642558DB700943FA22
    SHA-384 = 551186C804C17B4CCDA07FD5FE83A32B48B4D173DAC3262F16489029894FC008A501B50AB9B53158B429031B043043D2
    SHA-512 = 68B9F9C00FC64DF946684CE81A72A2624F0FC07E07C0C8B3DB2FAE8C9C0415BD1B4A03AD7FFA96985AF0CC5E0410F6C5E29A30200EFFF21AB4B01369A3C59B58


    Results from this class
    -----------------------
    CRC-32 = 967E5DDE
    MD5   = 10E4A1D2132CCB5C6759F038CDB6F3C9
    SHA-1  = 42D36EEB2140441B48287B7CD30B38105986D68F
    SHA-256 = C6A91CBA00BF87CDB064C49ADAAC82255CBEC6FDD48FD21F9B3B96ABF019916B  
  */  

  public static void main(String[] args)throws Exception {
    Map<String, String> hashes = getFileHash(calc);
    for (Map.Entry<String, String> entry : hashes.entrySet()) {
      System.out.println(String.format("\%-7s = \%s", entry.getKey(), entry.getValue()));
    }
  }

  private static Map<String, String> getFileHash(File file) throws NoSuchAlgorithmException, IOException {
    Map<String, String> results = new LinkedHashMap<String, String>();

    if (file != null && file.exists()) {
      CRC32 crc32 = new CRC32();
      MessageDigest md5 = MessageDigest.getInstance("MD5");
      MessageDigest sha1 = MessageDigest.getInstance("SHA-1");
      MessageDigest sha256 = MessageDigest.getInstance("SHA-256");

      FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
      byte data[] = new byte[size];
      int len = 0;
      while ((len = fis.read(data)) != -1) {
        crc32.update(data, 0, len);
        md5.update(data, 0, len);
        sha1.update(data, 0, len);
        sha256.update(data, 0, len);
      }
      fis.close();

      results.put("CRC-32", toHex(crc32.getValue()));
      results.put(md5.getAlgorithm(), toHex(md5.digest()));
      results.put(sha1.getAlgorithm(), toHex(sha1.digest()));
      results.put(sha256.getAlgorithm(), toHex(sha256.digest()));
    }
    return results;
  }

  private static String toHex(byte[] bytes) {
    String result = "";
    if (bytes != null) {
      StringBuilder sb = new StringBuilder(bytes.length * 2);
      for (byte element : bytes) {
        if ((element & 0xff) < 0x10) {
          sb.append("0");
        }
        sb.append(Long.toString(element & 0xff, 16));
      }
      result = sb.toString().toUpperCase();
    }
    return result;
  }

  private static String toHex(long value) {
    return Long.toHexString(value).toUpperCase();
  }

}

Bedste reference


Forstået. Windows-filsystemet opfører sig forskelligt afhængigt af arkitekturen i din proces. Denne artikel forklarer alt - især: [8]  Men hvad med 32-bit applikationer, der har systemvejen hårdt kodet og kører i en 64-bit Windows? Hvordan kan de finde den nye SysWOW64-mappe uden ændringer i programkoden, du måske tror. Svaret er, at emulatoren omdirigerer opkald til System32-mappen til SysWOW64-mappen gennemsigtigt, så selvom mappen er hardkodet til System32-mappen (som C: \ Windows \ System32), vil emulatoren sørge for, at SysWOW64-mappen bruges i stedet . Så samme kildekode, der bruger mappen System32, kan kompileres til både 32-bit og 64-bit programkode uden nogen ændringer.Prøv at kopiere calc.exe til et andet sted ... Kør derefter de samme værktøjer igen. Du får samme resultater som Java. Noget om Windows filsystemet giver forskellige data til værktøjerne end det giver til Java ... Jeg er sikker på at det er noget at lave med det i Windows-mappen og håndteres derfor sikkert 'anderledes'.


Desuden har jeg gengivet det i C # ... og fundet ud af, at det afhænger af arkitekturen i den proces, du kører . Så her er et prøveprogram:


using System;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;

class Test
{
  static void Main()
  {
    using (var md5 = MD5.Create())
    {
      string path = "c:/Windows/System32/Calc.exe";
      var bytes = md5.ComputeHash(File.ReadAllBytes(path));
      Console.WriteLine(BitConverter.ToString(bytes));
    }
  }
}


Og her er en konsol session (minus chatter fra kompilatoren):


c:usersjonTest>csc /platform:x86 Test.cs  

c:usersjonTest>test
60-B7-C0-FE-AD-45-F2-06-6E-5B-80-5A-91-F4-F0-FC

c:usersjonTest>csc /platform:x64 Test.cs

c:usersjonTest>test
10-E4-A1-D2-13-2C-CB-5C-67-59-F0-38-CD-B6-F3-C9