Windows form RDLC rapport parameter i VB.NET

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg arbejder på et Windows-program, der har problemer med at crating en RDLC Local rapport.


Der er kun 2 tekstbokse i rapporten, en er medarbejdernavn & en anden er adresse.


Alt er okay, men jeg kunne ikke finde ud af, hvordan man kan overføre RDLC Report variable og vise dens værdi i rapporttekstfeltene eller i rapporten.


Tak

Bedste reference


Tjek dette indlæg:


Brug af WinForms ReportViewer Control [3]


EDIT:


Antag, at du har en TextBox Control 'TxtParameter', hvor du indtaster medarbejderens Social Security Number.


  'Create a report parameter for the sales order number 
  Dim rpEmployeeSSN As New ReportParameter()
  rpEmployeeSSN.Name = "SocialSecurityNumber"
  rpEmployeeSSN.Values.Add(TxtParameter.Text)

  'Set the report parameters for the report
  Dim parameters() As ReportParameter = {rpEmployeeSSN}
  localReport.SetParameters(parameters)

  'Refresh the report
  reportViewer1.RefreshReport()

Andre referencer 1


  *****Me.movingselectedTableAdapter.Fill(Me.LRCDBDataSet.movingselected)
  '+++++++++++++ passing parameter
  Dim repdate As Date = System.DateTime.Now.ToShortDateString()
  Dim params(0), myparam As ReportParameter
   '++++++++++++++++++try2
  Dim myparams As New List(Of ReportParameter)
  myparam = New ReportParameter("rptcrdate", repdate)
  myparams.Add(myparam)
  'Report\_Parameter\_1
  ReportViewer1.LocalReport.SetParameters(myparams)
  Me.ReportViewer1.RefreshReport()*****