.net - Hvordan håndterer jeg en begivenhed i C # baseret på et celle klik i en DataGridView?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemFYI, jeg kiggede på eksisterende indlæg, og jeg fandt ikke præcis, hvad jeg havde brug for.


Jeg bruger Visual Studio 2008 til at skrive et C # Windows Forms-program. Jeg har et DataGridView-objekt, der viser data fra en tabel. Når en bruger klikker på en celle, vil jeg kunne få fat i indholdet af cellen.


Hvordan får man en handling til at finde sted, når der er et klik på en celle i datagridvisningen. Hvis brugeren klikker på den samme celle 5 gange i træk, vil jeg have at handlingen skal ske fem gange.


Jeg er ikke engang sikker på, hvad navnet på hændelseshandleren ville være.


Jeg prøvede følgende, men det virkede ikke.


Dette var koden på filen FormName.cs:


private void DATASOURCEDataGridView\_CellContentClick(object sender, 
      DataGridViewCellEventArgs e)
{
  MessageBox.Show("clicked");
}


Dette var koden på filen FormName.Designer.cs:


this.DATASOURCEDataGridView.CellContentClick += 
  new System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(
    this.DATASOURCEDataGridView\_CellContentClick);


Tak for hjælpen!

Bedste reference


Brug CellClickedEvent:


 private void dataGridView1\_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
     MessageBox.Show(dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].Value.ToString());
    }