windows - Er der en måde i python eller vbscript eller .bat at kopiere tekst fra udklipsholder og skrive til en fil i utf-8-kodning?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

Problem
   Mulig duplikat:

  Hvordan læser jeg tekst fra (Windows) udklipsholderen fra python?

Er der en måde i python eller vb eller .bat at kopiere tekst fra udklipsholder og skrive til en fil i utf-8-kodning?

Bedste reference


Der er ingen direkte adgang til udklipsholderen uden tredjeparts COM objekter. Du kan bruge en løsning til at få indholdet.


' Grab the contents of the clipboard
Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
objIE.Navigate("about:blank")
strClipboard = objIE.document.parentwindow.clipboardData.GetData("text")
objIE.Quit


Du kan læse mere om dette i min artikel Skrive indholdet af udklipsholder i WSH. [4]


Når du har indholdet, kan du ansætte hjælp fra .Net for at kode det.


Set Encoder = CreateObject("System.Text.UTF8Encoding") 
strClipboardB = Encoder.GetBytes\_4(strClipboard) 'get bytes
Set Encoder = Nothing


Jeg skal advare dig, jeg har aldrig testet udklipsholdermetoden med UTF8-tekst. Den skal skal arbejde, men jeg er ikke sikker på, at toppen af ​​mit hoved håndterer UTF8-tegn.