PHP Wont Extract zip-fil på windows ER\_OPEN

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg bygger en modulinstallatør til mit CMS, og jeg har kørt ind i et problem nu ved at bruge Windows 7 x64 med XAMPP x32 installeret,


Af en eller anden grund returnerer PHP ER\_OPEN-fejlkoden (11), når jeg kører min kode, og jeg ved, at directoyen kan skrives, da filen bliver flyttet til forælder ved php, når den er uploadet her er mit script


if($\_URL['form'] == 'sent'){
      $target\_path = getcwd()."\..\Temp-uplds\";
      $target\_path = $target\_path. time() . basename( $\_FILES['installFile']['name']); 

      if(move\_uploaded\_file($\_FILES['installFile']['tmp\_name'], $target\_path)) {
        $zip = new ZipArchive;
        $status = $zip->open('$target\_path');
        if ($status === TRUE) {
          $zip->extractTo(getcwd()."\..\Temp-uplds\zip\");
          $zip->close();
        } else {
          print\_r(array($status, $zip));
        }
      } else{
        $this->tmp\_vars->error = true;
      }

    }

    echo "<pre>error codes ZIPARCHIVE::ER\_EXISTS = '".ZIPARCHIVE::ER\_EXISTS."'
    File already exists.
    ZIPARCHIVE::ER\_INCONS = '".ZIPARCHIVE::ER\_INCONS."'
    Zip archive inconsistent.
    ZIPARCHIVE::ER\_INVAL = '".ZIPARCHIVE::ER\_INVAL."'
    Invalid argument.
    ZIPARCHIVE::ER\_MEMORY = '".ZIPARCHIVE::ER\_MEMORY."'
    Malloc failure.
    ZIPARCHIVE::ER\_NOENT = '".ZIPARCHIVE::ER\_NOENT."'
    No such file.
    ZIPARCHIVE::ER\_NOZIP = '".ZIPARCHIVE::ER\_NOZIP."'
    Not a zip archive.
    ZIPARCHIVE::ER\_OPEN = '".ZIPARCHIVE::ER\_OPEN."'
    Can't open file.
    ZIPARCHIVE::ER\_READ = '".ZIPARCHIVE::ER\_READ."'
    Read error.
    ZIPARCHIVE::ER\_SEEK = '".ZIPARCHIVE::ER\_SEEK."' </pre>";


Og min givet output er


Array ( [0] => 11 [1] => ZipArchive Object ( [status] => 0 [statusSys] => 0 [numFiles] => 0 [filename] => [comment] => ) ) 


Enhver hjælp ville være hjælpsom

Bedste reference


Du har enkelte citater omkring '$ target\_path'. Variabel interpolering virker kun med dobbelt citater.


http://www.php.net/manual/en/language.types.string.php#language.types.string.syntax.double[3]