c - Hvordan kan jeg erhverve en diskens identifikator på Windows?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHvordan kan jeg hente en disks identifikator på Windows? Dette skal ikke forveksles med volumenidentifikatoren, de er to forskellige ting. Diskidentifikatoren er 4-byte-identifikatoren, der befinder sig i MBR'en (eller 16-byte-identifikatoren, hvis den bruger GPT). Hvis du kører diskpart og spørger detaljerne på en disk, er det værdien mærket 'Disk ID'.


Jeg har gennemgået alle MSDN-dokumenterne, der så relevante, men jeg har ikke fundet noget i stand til at gøre dette; Det er tydeligvis muligt at se, da diskpart er i stand til at få denne værdi fra et eller andet sted.


Jeg kunne altid påberåbe diskpart som en sidste udvej og analysere dens output, men jeg ville helst undgå at gøre det. Er der nogen der ved, hvordan jeg kan få dette nummer programmatisk?

Bedste reference


Du kan bruge Win32\_DiskDrive WMi-klassen og Signature -egenskaben. [5]


Tjek denne prøve App


#include "stdafx.h"
#define \_WIN32\_DCOM
#include <iostream>
using namespace std;
#include <comdef.h>
#include <Wbemidl.h>
# pragma comment(lib, "wbemuuid.lib")


#pragma argsused
int main(int argc, char* argv[])
{
  BSTR strNetworkResource;
  //To use a WMI remote connection set localconn to false and configure the values of the pszName, pszPwd and the name of the remote machine in strNetworkResource
  strNetworkResource = L"\\.\root\CIMV2";

  COAUTHIDENTITY *userAcct = NULL ;
  COAUTHIDENTITY authIdent;

  // Initialize COM. ------------------------------------------

  HRESULT hres;
  hres = CoInitializeEx(0, COINIT\_MULTITHREADED);
  if (FAILED(hres))
  {
    cout << "Failed to initialize COM library. Error code = 0x" << hex << hres << endl;
    cout << \_com\_error(hres).ErrorMessage() << endl;
    cout << "press enter to exit" << endl;
    cin.get();   
    return 1;         // Program has failed.
  }

  // Set general COM security levels --------------------------


    hres = CoInitializeSecurity(
      NULL,
      -1,             // COM authentication
      NULL,            // Authentication services
      NULL,            // Reserved
      RPC\_C\_AUTHN\_LEVEL\_DEFAULT,  // Default authentication
      RPC\_C\_IMP\_LEVEL\_IMPERSONATE, // Default Impersonation
      NULL,            // Authentication info
      EOAC\_NONE,          // Additional capabilities
      NULL             // Reserved
      );

  if (FAILED(hres))
  {
    cout << "Failed to initialize security. Error code = 0x" << hex << hres << endl;
    cout << \_com\_error(hres).ErrorMessage() << endl;
    CoUninitialize();
    cout << "press enter to exit" << endl;
    cin.get();   
    return 1;          // Program has failed.
  }

  // Obtain the initial locator to WMI -------------------------

  IWbemLocator *pLoc = NULL;
  hres = CoCreateInstance(CLSID\_WbemLocator, 0, CLSCTX\_INPROC\_SERVER, IID\_IWbemLocator, (LPVOID *) &pLoc);

  if (FAILED(hres))
  {
    cout << "Failed to create IWbemLocator object." << " Err code = 0x" << hex << hres << endl;
    cout << \_com\_error(hres).ErrorMessage() << endl;
    CoUninitialize();    
    cout << "press enter to exit" << endl;
    cin.get();   
    return 1;         // Program has failed.
  }

  // Connect to WMI through the IWbemLocator::ConnectServer method

  IWbemServices *pSvc = NULL;

    hres = pLoc->ConnectServer(
       \_bstr\_t(strNetworkResource),   // Object path of WMI namespace
       NULL,          // User name. NULL = current user
       NULL,          // User password. NULL = current
       0,            // Locale. NULL indicates current
       NULL,          // Security flags.
       0,            // Authority (e.g. Kerberos)
       0,            // Context object
       &pSvc          // pointer to IWbemServices proxy
       );

  if (FAILED(hres))
  {
    cout << "Could not connect. Error code = 0x" << hex << hres << endl;  
    cout << \_com\_error(hres).ErrorMessage() << endl;
    pLoc->Release();
    CoUninitialize();
    cout << "press enter to exit" << endl;
    cin.get();     
    return 1;        // Program has failed.
  }

  cout << "Connected to root\CIMV2 WMI namespace" << endl;

  // Set security levels on the proxy -------------------------
    hres = CoSetProxyBlanket(
      pSvc,            // Indicates the proxy to set
      RPC\_C\_AUTHN\_WINNT,      // RPC\_C\_AUTHN\_xxx
      RPC\_C\_AUTHZ\_NONE,      // RPC\_C\_AUTHZ\_xxx
      NULL,            // Server principal name
      RPC\_C\_AUTHN\_LEVEL\_CALL,   // RPC\_C\_AUTHN\_LEVEL\_xxx
      RPC\_C\_IMP\_LEVEL\_IMPERSONATE, // RPC\_C\_IMP\_LEVEL\_xxx
      NULL,            // client identity
      EOAC\_NONE          // proxy capabilities
    );


  if (FAILED(hres))
  {
    cout << "Could not set proxy blanket. Error code = 0x" << hex << hres << endl;
    cout << \_com\_error(hres).ErrorMessage() << endl;
    pSvc->Release();
    pLoc->Release();
    CoUninitialize();
    cout << "press enter to exit" << endl;
    cin.get();   
    return 1;        // Program has failed.
  }

  // Use the IWbemServices pointer to make requests of WMI ----

  IEnumWbemClassObject* pEnumerator = NULL;
  hres = pSvc->ExecQuery( L"WQL", L"SELECT * FROM Win32\_DiskDrive",
  WBEM\_FLAG\_FORWARD\_ONLY | WBEM\_FLAG\_RETURN\_IMMEDIATELY, NULL, &pEnumerator);

  if (FAILED(hres))
  {
    cout << "ExecQuery failed" << " Error code = 0x"  << hex << hres << endl;
    cout << \_com\_error(hres).ErrorMessage() << endl;
    pSvc->Release();
    pLoc->Release();
    CoUninitialize();
    cout << "press enter to exit" << endl;
    cin.get();   
    return 1;        // Program has failed.
  }

  // Secure the enumerator proxy


    hres = CoSetProxyBlanket(
      pEnumerator,          // Indicates the proxy to set
      RPC\_C\_AUTHN\_DEFAULT,      // RPC\_C\_AUTHN\_xxx
      RPC\_C\_AUTHZ\_DEFAULT,      // RPC\_C\_AUTHZ\_xxx
      COLE\_DEFAULT\_PRINCIPAL,     // Server principal name
      RPC\_C\_AUTHN\_LEVEL\_PKT\_PRIVACY, // RPC\_C\_AUTHN\_LEVEL\_xxx
      RPC\_C\_IMP\_LEVEL\_IMPERSONATE,  // RPC\_C\_IMP\_LEVEL\_xxx
      userAcct,            // client identity
      EOAC\_NONE            // proxy capabilities
      );  // Get the data from the WQL sentence
  IWbemClassObject *pclsObj = NULL;
  ULONG uReturn = 0;

  while (pEnumerator)
  {
    HRESULT hr = pEnumerator->Next(WBEM\_INFINITE, 1, &pclsObj, &uReturn);

    if(0 == uReturn || FAILED(hr))
     break;

    VARIANT vtProp;

        hr = pclsObj->Get(L"Name", 0, &vtProp, 0, 0);// String
        if (!FAILED(hr))
        {
         if ((vtProp.vt==VT\_NULL) || (vtProp.vt==VT\_EMPTY))
          wcout << "Name : " << ((vtProp.vt==VT\_NULL) ? "NULL" : "EMPTY") << endl;
         else
         if ((vtProp.vt & VT\_ARRAY))
          wcout << "Name : " << "Array types not supported (yet)" << endl;
         else
          wcout << "Name : " << vtProp.bstrVal << endl;
        }
        VariantClear(&vtProp);

        hr = pclsObj->Get(L"Signature", 0, &vtProp, 0, 0);// Uint32
        if (!FAILED(hr))
        {
         if ((vtProp.vt==VT\_NULL) || (vtProp.vt==VT\_EMPTY))
          wcout << "Signature : " << ((vtProp.vt==VT\_NULL) ? "NULL" : "EMPTY") << endl;          
         else
         if ((vtProp.vt & VT\_ARRAY))
          wcout << "Signature : " << "Array types not supported (yet)" << endl;
         else
          wcout << "Signature : " << hex << vtProp.uintVal << endl;
        }
        VariantClear(&vtProp);


    pclsObj->Release();
    pclsObj=NULL;
  }

  // Cleanup

  pSvc->Release();
  pLoc->Release();
  pEnumerator->Release();
  if (pclsObj!=NULL)
   pclsObj->Release();

  CoUninitialize();
  cout << "press enter to exit" << endl;
  cin.get();
  return 0;  // Program successfully completed.
}


Denne kode returnerer


Indtast billedbeskrivelse her


Og DiskPart


Indtast billedbeskrivelse her

Andre referencer 1


Du skal kunne bruge WMI til denne opgave. [6]


De data, du søger, er sandsynligvis den i DeviceID medlem af Win32\_DiskDrive-klassen, ellers skal du eksperimentere:) [7]

Andre referencer 2


Hvis du kører følgende kode i kommandolinjen, vises Disk-ID'erne for enheder på systemet:


wmic diskdrive get serialnumber


Bemærk: Hvis eksterne drev som en Pendrive er tilsluttet til din maskine, vil den blive angivet i udgangen af ​​ovenstående kommando.