windows - C ++ BaseAddress og indtastningsadresse

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg ved, at i c # kan jeg gøre:


Process currentProcess = System.Diagnostics.Process.GetCurrentProcess();

currentProcess.Modules[0].BaseAddress
currentProcess.Modules[0].EntryPointAddress


Hvordan vil jeg få disse oplysninger i C ++?


Tager et kig jeg har:


void
get\_module\_name\_for\_address(LPVOID address,
              TCHAR *buf, int buf\_size)
{
  HANDLE process;
  HMODULE modules[256];
  DWORD bytes\_needed, num\_modules;
  unsigned int i;

  buf[0] = '';

  process = GetCurrentProcess();

  if (EnumProcessModules(process, (HMODULE *) &modules,
              sizeof(modules), &bytes\_needed) == 0)
  {
    return;
  }

  if (bytes\_needed > sizeof(modules))
    bytes\_needed = sizeof(modules);

  num\_modules = bytes\_needed / sizeof(HMODULE);

  for (i = 0; i < num\_modules; i++)
  {
    MODULEINFO mi;

    if (GetModuleInformation(process, modules[i], &mi, sizeof(mi)) != 0)
    {
      LPVOID start, end;

      start = mi.lpBaseOfDll;
      end = (char *) start + mi.SizeOfImage;

      if (address >= start && address <= end)
      {
        GetModuleBaseName(process, modules[i], buf, buf\_size);
        return;
      }
    }
  }
}

Bedste reference


GetModuleInformation () i ustyret kode: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms683201\%28v=VS.85\%29.aspx[3]