windows - Net :: SSH :: Win32Perl hænger

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemHej Jeg forsøger at gøre en simpel ls på en unix boks fra Windows XP-maskine. Det hænger og går ikke ud. hvad kunne være problemet


 use Net::SSH::W32Perl;
 use diagnostics;

  my $host = 'host';
  my $ssh = new Net::SSH::W32Perl($host, debug => 1);
  $ssh->login('username', 'password');
  my $cmd = "ls";
  my($stdout, $stderr, $exit) = $ssh->cmd($cmd);
  print "$stdout";
  exit;


nedenfor er output, bemærk at det har været i stand til at logge ind ved hjælp af adgangskode godkendelse, men det er ikke i stand til at give output. Hvorfor det?


> C:>perl winssh.pl
>   WXVM0026: Reading configuration data c:/.ssh/config
>   WXVM0026: Reading configuration data /etc/ssh\_config
>   WXVM0026: Connecting to hp-test, port 22.
>   WXVM0026: Socket created, turning on blocking...
>   WXVM0026: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH\_4.3p2-hpn
>   WXVM0026: Net::SSH::Perl Version 1.34, protocol version 2.0.
>   WXVM0026: No compat match: OpenSSH\_4.3p2-hpn.
>   WXVM0026: Connection established.
>   WXVM0026: Sent key-exchange init (KEXINIT), wait response.
>   WXVM0026: Algorithms, c->s: 3des-cbc hmac-sha1 none
>   WXVM0026: Algorithms, s->c: 3des-cbc hmac-sha1 none
>   WXVM0026: Entering Diffie-Hellman Group 1 key exchange.
>   WXVM0026: Sent DH public key, waiting for reply.
>   WXVM0026: Received host key, type 'ssh-dss'.
>   WXVM0026: Host 'hp-test' is known and matches the host key.
>   WXVM0026: Computing shared secret key.
>   WXVM0026: Verifying server signature.
>   WXVM0026: Waiting for NEWKEYS message.
>   WXVM0026: Send NEWKEYS.
>   WXVM0026: Enabling encryption/MAC/compression.
>   WXVM0026: Sending request for user-authentication service.
>   WXVM0026: Service accepted: ssh-userauth.
>   WXVM0026: Trying empty user-authentication request.
>   WXVM0026: Authentication methods that can continue: publickey,password,keyboard-interactive.
>   WXVM0026: Next method to try is publickey.
>   WXVM0026: Next method to try is password.
>   WXVM0026: Trying password authentication.
>   WXVM0026: Login completed, opening dummy shell channel.
>   WXVM0026: channel 0: new [client-session]
>   WXVM0026: Requesting channel\_open for channel 0.
>   WXVM0026: channel 0: open confirm rwindow 0 rmax 32768
>   WXVM0026: Got channel open confirmation, requesting shell.
>   WXVM0026: Requesting service shell on channel 0.
>   WXVM0026: channel 1: new [client-session]
>   WXVM0026: Requesting channel\_open for channel 1.
>   WXVM0026: Entering interactive session.
>   WXVM0026: Sending command: ls
>   WXVM0026: Sending command: ls
>   WXVM0026: Requesting service exec on channel 1.
>   WXVM0026: channel 1: send eof
>   WXVM0026: channel 1: open confirm rwindow 2097151 rmax 32768
>   WXVM0026: input\_channel\_request: rtype exit-status reply 0
>   WXVM0026: channel 1: rcvd eof
>   WXVM0026: channel 1: output open -> drain
>   WXVM0026: channel 1: rcvd close

Bedste reference


Jeg løb for nylig ind i det samme problem. Jeg fandt en løsning i PerlMonks og her er hvordan jeg fik det til at fungere for mig. [4] 1. Sørg for at du indstiller din $ ENV {HOME} miljøvariabel, hvis den ikke er angivet. Net :: SSH vil se derind for konfigurationselementer.

 2. I Net/SSH/Perl.pm kommenterer du linjerne 49 og 50 og erstatter dem med my $proto\_class = $ssh->protocol\_class($proto);