windows - WinExec Return 0x21, men hvad betyder det?

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemNår du kalder WinExec for at køre en .exe, får jeg returværdi 0x21.

Ifølge MSDN betyder en returværdi større end 31 (0x1F), at funktionen lykkes.

Men hvad betyder det med 0x21, hvorfor returnerede jeg ikke anden værdi til mig?

Bedste reference


Det er ikke nyttigt for dig at vide, hvad det betyder. Det er en implementeringsdetalje. Selvom du vidste hvad det betød for denne version, kan betydningen ændre sig i den næste version. Som programmør er du kun optaget af programmering mod grænsefladen, ikke den underliggende implementering.


Men hvis du virkelig er interesseret, vil jeg tage dig gennem den tilgang, jeg ville tage for at omdanne funktionaliteten. På mit system er WinExec adskilt til dette:


764F2C21 > 8BFF       MOV EDI,EDI
764F2C23  55        PUSH EBP
764F2C24  8BEC       MOV EBP,ESP
764F2C26  81EC 80000000  SUB ESP,80
764F2C2C  53        PUSH EBX
764F2C2D  8B5D 0C     MOV EBX,DWORD PTR SS:[EBP+C]
764F2C30  56        PUSH ESI
764F2C31  57        PUSH EDI
764F2C32  33FF       XOR EDI,EDI
764F2C34  47        INC EDI
764F2C35  33F6       XOR ESI,ESI
764F2C37  85DB       TEST EBX,EBX
764F2C39  79 4F      JNS SHORT kernel32.764F2C8A
764F2C3B  8D45 FC     LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-4]
764F2C3E  50        PUSH EAX
764F2C3F  56        PUSH ESI
764F2C40  57        PUSH EDI
764F2C41  8D45 C8     LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-38]
764F2C44  50        PUSH EAX
764F2C45  C745 FC 20000000 MOV DWORD PTR SS:[EBP-4],20
764F2C4C  E8 90BE0200   CALL <JMP.&API-MS-Win-Core-ProcessThread>
764F2C51  85C0       TEST EAX,EAX
764F2C53  0F84 D2000000  JE kernel32.764F2D2B
764F2C59  56        PUSH ESI
764F2C5A  56        PUSH ESI
764F2C5B  6A 04      PUSH 4
764F2C5D  8D45 F8     LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-8]
764F2C60  50        PUSH EAX
764F2C61  68 01000600   PUSH 60001
764F2C66  56        PUSH ESI
764F2C67  8D45 C8     LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-38]
764F2C6A  50        PUSH EAX
764F2C6B  C745 0C 00000800 MOV DWORD PTR SS:[EBP+C],80000
764F2C72  897D F8     MOV DWORD PTR SS:[EBP-8],EDI
764F2C75  E8 5CBE0200   CALL <JMP.&API-MS-Win-Core-ProcessThread>
764F2C7A  85C0       TEST EAX,EAX
764F2C7C  0F84 95000000  JE kernel32.764F2D17
764F2C82  8D45 C8     LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-38]
764F2C85  8945 C4     MOV DWORD PTR SS:[EBP-3C],EAX
764F2C88  EB 03      JMP SHORT kernel32.764F2C8D
764F2C8A  8975 0C     MOV DWORD PTR SS:[EBP+C],ESI
764F2C8D  6A 44      PUSH 44
764F2C8F  8D45 80     LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-80]
764F2C92  56        PUSH ESI
764F2C93  50        PUSH EAX
764F2C94  E8 B5E9F7FF   CALL <JMP.&ntdll.memset>
764F2C99  83C4 0C     ADD ESP,0C
764F2C9C  33C0       XOR EAX,EAX
764F2C9E  3975 0C     CMP DWORD PTR SS:[EBP+C],ESI
764F2CA1  897D AC     MOV DWORD PTR SS:[EBP-54],EDI
764F2CA4  0F95C0      SETNE AL
764F2CA7  66:895D B0    MOV WORD PTR SS:[EBP-50],BX
764F2CAB  8D0485 44000000 LEA EAX,DWORD PTR DS:[EAX*4+44]
764F2CB2  8945 80     MOV DWORD PTR SS:[EBP-80],EAX
764F2CB5  8D45 E8     LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-18]
764F2CB8  50        PUSH EAX
764F2CB9  8D45 80     LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-80]
764F2CBC  50        PUSH EAX
764F2CBD  56        PUSH ESI
764F2CBE  56        PUSH ESI
764F2CBF  FF75 0C     PUSH DWORD PTR SS:[EBP+C]
764F2CC2  56        PUSH ESI
764F2CC3  56        PUSH ESI
764F2CC4  56        PUSH ESI
764F2CC5  FF75 08     PUSH DWORD PTR SS:[EBP+8]
764F2CC8  56        PUSH ESI
764F2CC9  E8 A4E3F7FF   CALL kernel32.CreateProcessA
764F2CCE  85C0       TEST EAX,EAX
764F2CD0  74 27      JE SHORT kernel32.764F2CF9
764F2CD2  A1 3C005476   MOV EAX,DWORD PTR DS:[7654003C]
764F2CD7  3BC6       CMP EAX,ESI
764F2CD9  74 0A      JE SHORT kernel32.764F2CE5
764F2CDB  68 30750000   PUSH 7530
764F2CE0  FF75 E8     PUSH DWORD PTR SS:[EBP-18]
764F2CE3  FFD0       CALL EAX
764F2CE5  FF75 E8     PUSH DWORD PTR SS:[EBP-18]
764F2CE8  8B35 A0054776  MOV ESI,DWORD PTR DS:[<&ntdll.NtClose>] ; ntdll.ZwClose
764F2CEE  FFD6       CALL ESI
764F2CF0  FF75 EC     PUSH DWORD PTR SS:[EBP-14]
764F2CF3  FFD6       CALL ESI
764F2CF5  6A 21      PUSH 21
764F2CF7  EB 1D      JMP SHORT kernel32.764F2D16
764F2CF9  E8 C9E4F7FF   CALL <JMP.&API-MS-Win-Core-ErrorHandling>
764F2CFE  48        DEC EAX
764F2CFF  48        DEC EAX
764F2D00  74 12      JE SHORT kernel32.764F2D14
764F2D02  48        DEC EAX
764F2D03  74 0B      JE SHORT kernel32.764F2D10
764F2D05  2D BE000000   SUB EAX,0BE
764F2D0A  75 0B      JNZ SHORT kernel32.764F2D17
764F2D0C  6A 0B      PUSH 0B
764F2D0E  EB 06      JMP SHORT kernel32.764F2D16
764F2D10  6A 03      PUSH 3
764F2D12  EB 02      JMP SHORT kernel32.764F2D16
764F2D14  6A 02      PUSH 2
764F2D16  5E        POP ESI
764F2D17  F745 0C 00000800 TEST DWORD PTR SS:[EBP+C],80000
764F2D1E  74 09      JE SHORT kernel32.764F2D29
764F2D20  8D45 C8     LEA EAX,DWORD PTR SS:[EBP-38]
764F2D23  50        PUSH EAX
764F2D24  E8 A2BD0200   CALL <JMP.&API-MS-Win-Core-ProcessThread>
764F2D29  8BC6       MOV EAX,ESI
764F2D2B  5F        POP EDI
764F2D2C  5E        POP ESI
764F2D2D  5B        POP EBX
764F2D2E  C9        LEAVE
764F2D2F  C2 0800     RETN 8


Opkaldskonventionen, der anvendes under Win32, er stdcall, som bestemmer, at returværdier holdes i EAX. I tilfælde af WinExec er der kun en udgang fra funktionen (0x764F2D2F). Sporing tilbage derfra er EAX indstillet af (i det mindste når afkastet er 0x21):


764F2D29  8BC6       MOV EAX,ESI


Sporing tilbage, ESI i sig selv er indstillet fra POP ESI, som popper toppen af ​​stakken i ESI. Værdien af ​​dette afhænger af, hvad der tidligere blev trykket på stakken. I tilfælde af 0x21 sker dette ved:


764F2CF5  6A 21      PUSH 21


Umiddelbart efterfølgende oprettes en JMP til POP ESI. Hvordan vi kom til PUSH 21 er kun interessant fra efter CreateProcess opkaldet.


764F2CC9  E8 A4E3F7FF   CALL kernel32.CreateProcessA
764F2CCE  85C0      TEST EAX,EAX
764F2CD0  74 27      JE SHORT kernel32.764F2CF9
764F2CD2  A1 3C005476   MOV EAX,DWORD PTR DS:[7654003C]
764F2CD7  3BC6      CMP EAX,ESI
764F2CD9  74 0A      JE SHORT kernel32.764F2CE5
764F2CDB  68 30750000   PUSH 7530
764F2CE0  FF75 E8     PUSH DWORD PTR SS:[EBP-18]
764F2CE3  FFD0      CALL EAX
764F2CE5  FF75 E8     PUSH DWORD PTR SS:[EBP-18]
764F2CE8  8B35 A0054776  MOV ESI,DWORD PTR DS:[<&ntdll.NtClose>] ; ntdll.ZwClose
764F2CEE  FFD6      CALL ESI
764F2CF0  FF75 EC     PUSH DWORD PTR SS:[EBP-14]
764F2CF3  FFD6      CALL ESI
764F2CF5  6A 21      PUSH 21


For at se, hvordan stien fører dig til PUSH 21, skal du observere forskellige grene. Den første forekommer som:


764F2CD0  74 27      JE SHORT kernel32.764F2CF9


Dette siger, hvis CreateProcess returneres 0, ring Win-Core-ErrorHandling. Returværdierne indstilles derefter forskelligt (0x2, 0x3 og 0xB er alle mulige returværdier, hvis CreateProcess mislykkedes).


Den næste gren er meget mindre indlysende for at vende ingeniør:


764F2CD9  74 0A      JE SHORT kernel32.764F2CE5


Hvad det gør er at læse en hukommelsesadresse, som sandsynligvis indeholder en funktionspeger (vi ved det, fordi resultatet af læsningen kaldes senere). Dette JE angiver simpelthen, om du ikke skal foretage dette opkald eller ej. Uanset om opkaldet er lavet, er det næste trin at ringe ZwClose (to gange). Endelig returneres 0x21.


Så en enkel måde at se på er at når CreateProcess lykkes, returneres 0x21, ellers 0x2, 0x3 eller 0xB returneres. Dette er ikke at sige, at disse er de eneste returværdier. For eksempel kan 0x0 også returneres fra filialen på 0x764F2C53 (i dette tilfælde er ESI ikke brugt på samme måde). Der er nogle få mulige returværdier, men jeg vil forlade dem for dig at se på dig selv.


Hvad jeg har vist dig, er hvordan man gør en meget lav analyse af WinExec specifikt til 0x21-afkastet. Hvis du vil vide mere, skal du kigge mere dybtgående og forsøge at forstå fra en højere niveau hvad der foregår. Du kan finde ud af meget mere bare ved at bryde funktionen og træde igennem den (på denne måde kan du observere dataværdier).

En anden måde er at se på vinkilden, hvor nogen allerede har gjort alt det hårde arbejde for dig: [38]


UINT WINAPI WinExec( LPCSTR lpCmdLine, UINT nCmdShow )
{
  PROCESS\_INFORMATION info;
  STARTUPINFOA startup;
  char *cmdline;
  UINT ret;

  memset( &startup, 0, sizeof(startup) );
  startup.cb = sizeof(startup);
  startup.dwFlags = STARTF\_USESHOWWINDOW;
  startup.wShowWindow = nCmdShow;

  /* cmdline needs to be writable for CreateProcess */
  if (!(cmdline = HeapAlloc( GetProcessHeap(), 0, strlen(lpCmdLine)+1 ))) return 0;
  strcpy( cmdline, lpCmdLine );

   if (CreateProcessA( NULL, cmdline, NULL, NULL, FALSE,
            0, NULL, NULL, &startup, &info ))
  {
    /* Give 30 seconds to the app to come up */
    if (wait\_input\_idle( info.hProcess, 30000 ) == WAIT\_FAILED)
      WARN("WaitForInputIdle failed: Error \%d
", GetLastError() );
    ret = 33;
    /* Close off the handles */
    CloseHandle( info.hThread );
    CloseHandle( info.hProcess );
  }
  else if ((ret = GetLastError()) >= 32)
  {
    FIXME("Strange error set by CreateProcess: \%d
", ret );
    ret = 11;
  }
  HeapFree( GetProcessHeap(), 0, cmdline );
  return ret;
}


33d er 0x21, så det bekræfter faktisk kun frugterne i vores tidligere analyse.


Hvad angår årsagen til at 0x21 er returneret, er mit gæt at der måske er mere intern dokumentation, der gør det mere nyttigt på en eller anden måde.

Andre referencer 1


Bortset fra det betyder det succes, er betydningen af ​​returværdien ikke defineret. Måske blev det valgt sådan, at gamle applikationer vil fungere godt med denne særlige værdi. En ting er sikker: der er flere vigtige ting at bekymre sig om!


http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms687393(v=vs.85).aspx[39]

Andre referencer 2


REDIGER : Dette svar er forkert, fordi OP-resultatet ikke er en fejlkode. Jeg troede fejlagtigt, at det var en fejlkode. Jeg tror stadig, at den praktiske info nedenfor kan være nyttigt plus at det kan være nyttigt at se, hvad en forkert antagelse kan føre til, så jeg lader dette svar stå.


Hvis du har installeret Visual Studio (fuld eller hurtig udgave), har du et værktøj kaldet errlook , som bruger API'ens FormatMessage -funktion til at fortælle dig, hvad en fejlkode eller HRESULT værdi betyder.


I dette tilfælde,  Processen kan ikke få adgang til filen, fordi en anden proces har låst en del af filen.Du kan gøre meget af det samme manuelt ved at kigge i filen <winerror.h>. Skriv f.eks. En #include af den i en C ++-kildefil i Visual Studio, og højreklik og bede om at åbne overskriften. Hvor finder du det


//
// MessageId: ERROR\_LOCK\_VIOLATION
//
// MessageText:
//
// The process cannot access the file because another process has locked a portion of the file.
//
#define ERROR\_LOCK\_VIOLATION       33L


Forresten er WinExec bare en gammel kompatibilitetsfunktion. Brug helst ShellExecute eller CreateProcess. Funktionen ShellExecute kan spille mere pænt med Windows Vista og 7 User Access Control, og det er lettere at bruge, så det er generelt at foretrække.