'Rettigheder' problem Når start programmet fra et andet program i Windows med. Net Process.Start ()

Indlæg af Hanne Mølgaard Plasc

ProblemJeg bruger et program til at se, om min ansøgning er styrtet, og i dette tilfælde starter jeg det igen. Lad os kalde denne ansøgning B, mens hovedapplikationen hedder A.


Hovedproblemet begynder, når applikation A startes fra B.


Synes der er 'Rettigheder' problemer til at udføre denne kode:


var processInfo = new ProcessStartInfo("myfile.bat")
               {CreateNoWindow = true, UseShellExecute = false};
    processInfo.Verb = "runas";
    var process1 = Process.Start(processInfo);
    process1.WaitForExit();
    process1.Close();


Jeg har dette problem på Win Xp og 7. Jeg forsøgte at udføre Application B med 'Execute as Administrator' også uden noget resultat.


Det virker som et Rettighedsproblem, hvis jeg starter programmet uden Application B det virker uden problemer.

Bedste reference


Prøv at indstille UseShellExecute=true.


Jeg ved ikke, om en 'bat' -filer kvalificerer som eksekverbar.

Og docs siger, at kun eksekverbare filer kunne startes, når UseShellExecute er falsk.